...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

5. zasedání ZO ze dne 29.4. 2015

.

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení

Příloha 2 ve formátu PDF - zde ke stažení


USNESENÍ

5. zasedání Zastupitelstva Obce Vendryně dne 29. 04. 2015


2015/5/1.1    Zastupitelstvo obce schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva obce.

 

2015/5/1.2    Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení:

Danuše Hartmanová a Jana Chlebková.

 

2015/5/1.3    Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání:

Marek Bystroň a Marieta Ferencová.

 

2015/5/1.4    Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 5. zasedání je Eva Matušková.

 

2015/5/1.5    Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 4. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 18.02.2015.

 

2015/5/1.6    Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 4 ze dne 18.02.2015.

 

2015/5/1.7    Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

2015/5/2.1    Zastupitelstvo obce Vendryně projednalo

  1. Jednotlivé návrhy na pořízení změn v územně plánovací dokumentaci obce Vendryně pod pořadovými čísly 35 až 57 obsažené v příloze tohoto usnesení včetně odůvodnění.

 

2015/5/2.2    Zastupitelstvo obce Vendryně Schvaluje

  1. dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrhy pořadové č. 35, 39, 44, 47a), 50, 51a), 56b) budou v souladu se stanoviskem pořizovatele prověřeny ještě ve změně č. 1 územního plánu Vendryně.

  2. dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrhy pořadové č. 36, 37, 43, 49, 51b), 53, 56a), 57 budou prověřovány a řešeny až v případné další změně č. 2 územního plánu Vendryně.

  3. dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrhy pořadové č. 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47b), 48, 52, 54 a 55 nebudou prověřovány a řešeny v rámci změn územně plánovací dokumentace obce Vendryně.

     

2015/5/3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy Mikreregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně Romana Wróbla, starosty Bystřice.

 

2015/5/4.1    Zastupitelstvo obce schvaluje  odměny  neuvolněných  členů Zastupitelstva  obce ve  výši, jak je navržena od 1.05.2015.  

 

2015/5/4.2    Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro vyplácení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce Vendryně.

 

2015/5/5 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. V na rok 2015.

 

2015/5/6

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. S/003 mezi obci Vendryni a p. Liborem Hamrozim, bytem Bystřice 856, na odkoupení pozemku p.č. 4556/2 k.ú. Vendryně, o výměře 117 m2,  za dohodnutou kupní cenu ve výši 50,-Kč za m2, což celkově činí 5.850,-Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

 

2015/5/7 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/2/i/2015/Ch, mezi budoucím dárcem Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava, v zastoupení Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o. se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287 a budoucím obdarovaným obec Vendryně, se sídlem Vendryně 500, ve věci darování části pozemku p.č. 3224/1 k.ú. Vendryně, v rozsahu umístění budoucí stavby „Chodník od školy k Czytelni“. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

2015/5/8 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí  úvěrů z FRB žadatelům p. Ladislavu Lancovi, bytem Vendryně 101 a p. Václavu Jastrzembskému, bytem Vendryně 510, ve finanční výši dle podaných žádostí viz. přednes, a dále ZO schvaluje smlouvy o úvěru pro tyto žadatele.

 

2015/5/9 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený ceník za hrobová místa v obci Vendryně.

 

2015/5/10.1  Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 2014/3/7.2 ze dne 17.12.2014 tohoto znění:  Zastupitelstvo obce schvaluje na základě § 84, odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola s polským jazykem vyučovacím, Szkoła podstawowa z Polskim Językiem Nauczania Vendryně 234, příspěvková organizace, spočívající ve změně názvu na   „Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace“.

 

2015/5/10.2  Zastupitelstvo obce schvaluje čestný název školy  „Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace“.

 

2015/4/11.1  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 2/2015 Finančního výboru ze dne 22.04.2015.

 

2015/5/11.2  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 2/2015 Výboru pro národnostní menšiny ze dne 26.03.2015.

 

2015/5/11.3  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 2/2015 Kontrolního výboru ze dne 20.04.2015.

 

2015/5/11.4  Zastupitelstvo obce podle § 84, odst. 2, písm. f,  zákona o obcích  deleguje starostu Bohuslava Raszku k účasti na valné hromadě SmVaK Ostrava, a.s. dne 26.05.2015.

 

2015/5/11.5  Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost pana Zbyhněva Zahdradnika.

 

2015/5/12    Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů, které jsou uvedeny v zápisu.

 

2015/5/13    Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

Vendryně 29. 04. 2015

 

Návrhová komise:  DANUŠE HARTMANOVÁ              JANA CHLEBKOVÁ

 

Starosta obce: BOHUSLAV RASZKA

 

Datum vložení: 4. 5. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2017 7:37
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C