...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Objednávka BIO-popelnice

Buďme více bio! Dáme Vám popelnici na bioodpad zdarma

Co do bioodpadu patří a nepatří?Od roku 2022 máme zavedený plošný svoz bioodpadu. Registrovaný zájemce od nás obdrží zdarma hnědou bio-popelnici na kolečkách, snadno manipulovatelnou, s bočním větráním, o objemu 240 litrů. Obsah se bude svážet samostatně na třineckou kompostárnu ve dvoutýdenním cyklu od jara do podzimu (duben-listopad, celkem 15 svozů za cenu 750,- Kč včetně DPH tj. 50,- Kč/ svoz). Během zimy si občan nádobu uschová u sebe. Část nákladů bude dotovat obec, protože je v zájmu nás všech, abychom snížili množství směsného nevyužitelného odpadu. Ve Vendryni je stále zhruba třetina směsného komunálního odpadu v černých popelnicích dále biologicky rozložitelná. Jsou to zbytky nebo slupky z ovoce, zeleniny, tráva, kávová sedlina, čajové sáčky, květiny z váz. To vše může končit v kompostárně.

Pokud společným úsilím nesnížíme množství směsného odpadu, pak s ohledem na nový zákon o odpadech a zákaz skládkování, dramaticky porostou náklady na odběr a zpracování odpadů pro obec i občany. Věříme, že když už dobře třídíme plasty, sklo a papír, dovedeme to i v případě biologicky rozložitelného odpadu.

Služba je spuštěna a zapojit se můžete kdykoliv. Stačí se registrovat ON-LINE formulářem na konci stránky, nebo na pokladně obecního úřadu.


TERMÍNY SVOZŮ 2024: každý lichý čtvrtek

11.4.;25.4.; 9.5.; 23.5.; 6.6.; 20.6.; 4.7.; 18.7.; 1.8.; 15.8.; 29.8.; 12.9; 26.9.; 10.10.; 24.10.; 7.11.


Závazná objednávka BIO-popelnice

označuje povinné pole.