...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Objednávka BIO-popelnice

Buďme více bio! Dáme Vám popelnici na bioodpad zdarma

Co do bioodpadu patří a nepatří?V poslední době se na nás obrací občané, kteří chtějí uvědoměle třídit bioodpad, ale nemají kompostér nebo nemají zájem vyrábět kompost svépomocí.

Rádi bychom proto umožnili všem chovat se ekologicky tím, že v obci Vendryně zavedeme plošný svoz bioodpadu. Zájemce od nás obdrží zdarma hnědou bio-popelnici na kolečkách, snadno manipulovatelnou, s bočním větráním, o objemu 240 litrů. Obsah se bude svážet samostatně na třineckou kompostárnu ve dvoutýdenním cyklu od jara do podzimu (duben-listopad, celkem 14 svozů za cenu 700,- Kč tj. 50,- Kč/ svoz). Během zimy si občan nádobu uschová u sebe. Část nákladů bude dotovat obec, protože je v zájmu nás všech, abychom snížili množství směsného nevyužitelného odpadu. Ve Vendryni je stále zhruba třetina směsného komunálního odpadu v černých popelnicích dále biologicky rozložitelná. Jsou to zbytky nebo slupky z ovoce, zeleniny, tráva, kávová sedlina, čajové sáčky, květiny z váz…  To vše může končit v kompostárně.

Pokud společným úsilím nesnížíme množství směsného odpadu, pak s ohledem na nový zákon o odpadech a zákaz skládkování, dramaticky porostou náklady na odběr a zpracování odpadů pro obec i občany. Věříme, že když už dobře třídíme plasty, sklo a papír, dovedeme to i v případě biologicky rozložitelného odpadu.

Služba může být spuštěna od roku 2022, jen pokud se přihlásí dostatek zájemců. Proto Vás tímto chceme požádat, abyste se do systému zapojili, pokud si nevyrábíte kompost sami.


Závazná objednávka BIO-popelnice

označuje povinné pole.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce