...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Správní poplatky

Přehled správních poplatků

CZECH POINT – ověřené výpisy z informačního systému veřejné správy

 

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku
u všech těchto výpisů je první stránka výpisu za 100,- Kč, druhá a další strany výpisu 50,- Kč (např. při rozsahu 5 stran občan zaplatí 300,- Kč)


Výpis z rejstříku trestů
správní poplatek ve výši 100,- Kč.

 

Výpis bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů
správní poplatek ve výši 100,- Kč

 

Občan zaplatí poplatek hotově v pokladně Obecního úřadu Vendryně, před vydáním požadovaného výpisu.
 

Sekretariát a evidence obyvatel:

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Správní poplatek 50,--Kč

Osvobození:osoby mladší 15 let

 

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému  

Správní poplatek 50.- Kč za jednu stranu.
 

Ověřování listin (vidimace) 
Správní poplatek 30,- Kč (za každou i započatou stránku)
Osvobození: v zákonem stanovených případech
Předmětem poplatku nejsou: zákonem stanovené případy

 

Ověřování podpisu (legalizace) nebo otisku razítka od 1.1.2024
Správní poplatek  50,- Kč (za každý podpis nebo otisk)
Osvobození: v zákonem stanovených případech

 

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA

Připojení nemovitosti k místní komunikaci

Správní poplatek 500,- Kč

 

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace na dobu platnosti

   - 10 dní a na dobu kratší než 10 dní Kč 100

   - 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců Kč 500

   - delší než 6 měsíců Kč 1 000

Vydání povolení je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004Sb., o správních poplatcích, položka č. 36 písm. c) poplatek je třeba uhradit před vydáním povolení.

 

Eva Matušková, referentka evidence obyvatel a sekretariátu