...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Termíny zasedání RO a ZO

Jednání orgánů obce v roce 2019

SCHŮZE RADY OBCE VENDRYNĚ

č. schůze

I. pololetí

 

č. schůze

II. pololetí

1.

12. 11. 2018

19.

7.8. 2019

2.

26. 11. 2018

20.

28. 8. 2019

3.

10. 12. 2018

21.

11. 9. 2019

4.

19. 12. 2018

22.

25. 9. 2019

5.

 (mimoř.) 9. 1. 2019

23.

9. 10. 2019

6.

16. 1. 2019

24.

23. 10. 2019

7.

30. 1. 2019

25.

13. 11. 2019

8.

13. 2. 2019

26.

27. 11. 2019

9.

19. 2. 2019

27.

18. 12. 2019

10.

27. 2. 2019

 

 

11.

13. 3. 2019

 

 

12.

27. 3. 2019

 

 

13.

10. 4. 2019

 

 

14.

24. 4. 2019

 

 

15.

7. 5. 2019

 

 

16.

29. 5. 2019

 

 

17.

12. 6. 2019

 

 

18.

3.7. 2019

 

 

 
 

Uzávěrka přednesů a podání k projednání na schůzi rady je vždy nejpozději v úterý před konáním schůze do 12.00 hod., materiály podané po tomto termínu budou projednávány na následující schůzi rady.


ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VENDRYNĚ ROK 2019

č. ZO

termín

zasedání ZO

MÍSTO

KONÁNÍ

1.

31. října 2018

Kulturní dům Czytelnia čp. 348

2.

21. listopadu 2018

Stará škola Vendryně čp. 195

3.

12. prosince 2018

Kulturní dům Czytelnia čp. 348

4.

25. února 2019

Stará škola Vendryně čp. 195

5.

21. května 2019

DPS Vendryně Zaolší čp. 172

6.

26. června 2019

Obecní úřad Vendryně čp. 500

7.

25. září 2019

Stará škola Vendryně čp. 195

8.

11. prosince 2019

Kulturní dům Czytelnia čp. 348

 

Místo a hodina konání zasedání Zastupitelstva obce bude zveřejněno na oznámení, které je vždy vyvěšeno na úřední desce a na informačních tabulích v obci.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VENDRYNĚ JSOU VEŘEJNÁ

Plán jednání RO a ZO v pdf

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce