...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Strategický plán

Strategický plán rozvoje obce Vendryně

2021 - 2027

Strategický plán rozvoje obce Vendryně 2021 – 2027 doplňuje a aktualizuje předcházející Strategický plán rozvoje, který byl cílen na léta 2014 až 2020. Strategický plán rozvoje je zpracován jako opora představitelům obce při rozhodování o rozvojových záměrech v obci, ale zároveň je určena široké veřejnosti ke zvýšení povědomí o obci. Součástí rozvojového dokumentu obce je i Profil obce Vendryně.

Dokument je současným obrazem obce v kontrastu s obrazem v budoucnosti, kam by obec díky rozvojovým záměrům mohla dospět.

Strategický plán rozvoje je základní strategicko-taktický dokument, který formuluje strategické cíle na dané období, konkretizuje rozvojová opatření a specifikuje jejich aktivity. Ve formě konkrétních projektů pak přesně určuje jejich nositele a případně stanovuje způsob financování a implementace.

Strategické plánování je proces identifikace a dosahování dlouhodobých cílů. Jedná se o kreativní a interaktivní proces, do kterého jsou zapojení nejen zástupci obce, ale také podnikatelské subjekty a zástupci neziskového sektoru. Význam strategického plánování a koncepčního přístupu k řízení místního rozvoje byl posílen možností čerpat podporu ze strukturálních fondů EU, protože usnadňuje identifikaci klíčových projektových záměrů ve vazbě na dlouhodobé cíle rozvoje obce.

Kompletní strategický plán rozvoje ke stažení zde (formát PDF)