...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Vápenné pece

vápenné peceDovolujeme si Vám představit vzácnou technickou památku na území naší obce, která byla v r. 2003 nově rekonstruována - Vápenné pece. Technické památky patří k nejzranitelnějším, často velmi ohroženým a teprve poslední léta znovu objevovaným a ceněným druhům. V celé Evropě se stávají nejvyhledávanějšími turistickými cíli. Vznik těchto pecí se datuje na začátek 19. století, kdy byl proveden zevrubný geologický průzkum karpatských svahů, aby byla nalezena ložiska železné rudy pro potřeby místních železáren.
Na území naší obce se těžila ruda nejprve pro huť v Ustroni a později pro nově založenou huť v Třinci. Do této doby spadá také těžba vápence, který se ve Vendryni těžil ve 3 lomech a byl vypalován ve 2 pecích, v místním nářečí zvaných "wopienky". Pro okolní uživatele byly v provozu i po r. 1895, kdy byla ukončena těžba železné rudy pro její malou vydatnost.
Pece byly v době provozování opravovány velmi primitivním způsobem - jednak formou vyzdívání a jednak pro udržení stability ocelovými obinadly a výztužemi. Provoz pecí byl definitivně ukončen v r. 1965, v tomto období byla ukončena i těžba v přilehlých vápencových lomech. Pece však zůstaly na svém místě- a za významného přispění Ministerstva pro místní rozvoj ČR byly obcí opraveny a konzervovány do dnešní podoby,aby tak sloužily jako památka i pro budoucí generace.

Proces pálení vápna :

Do šachty se střídavě naváželo uhlí a vápenec. Uhlí sloužilo jako zdroj tepla pro tepelnou reakci, kterou se vápenec postupně "vypaloval" na pálené vápno a zplodiny odcházely do volného prostoru komínem z pece. Vsázka postupně šachtou klesala dolů a dole dělníci již pálené vápno vyhrabávali. Takto vypálené vápno bylo dále expedováno ke spotřebitelům.vpenky.jpg

A kde je najdete ?

vápenné pece"Wopienky" se nacházejí asi 2 km po zelené turistické značce od železniční zastávky Vendryně východním směrem .Je zde zároveň konečná zastávka autobusové dopravy z Třince. Po prohlídce této technické památky, u níž zůstal také navážecí vozík, si můžete odpočinout v nově vzniklém přístřešku, u něhož se nachází informační tabule.
Vede zde rovněž značená cyklostezka č.6086. Cyklostezka, která se postupně buduje jako naučná " Po stopách hutnictví", vede podél státní hranice s Polskem do Nýdku a dále po hřebenech východní částí Těšínských Beskyd s krásnými výhledy až do obce Písek .

Popis pecí :

Starší pec kamenná : je kruhovitého tvaru, její průměr u kořene je 3,7 m a je vysoká 9,3 m. Do výšky téměř 5 m je vyzděná přírodním kamenem a tato část je ukončena věncem z ocelového pásu. Dále pokračuje jen cihlová část. V peci jsou 2 otvory - jeden pro násyp vsázky a druhý pro odběr vypáleného vápence. Navážecí rampa byla v 50. letech 20. století z bezpečnostních důvodů odstraněna.
Novější pec cihlová : je rovněž kruhovitého tvaru a u základu má 3,45 m. Vysoká je více než 10 m. V celé výšce je vyzděná pálenou cihlou a její stabilitu zajišťuje celkem 5 ocelových obručí po obvodě. Z nájezdové rampy se zachoval pouze ocelový skelet.