...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. a 9. října 2021

DOKUMENTY:

  1. Informace pro voliče - odkaz Ministerstva vnitra ČR  
  2. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu (55 kB) (55 kB)
  3. Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu (13.32 kB)
  4. Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí (247.56 kB)
  5. Stanovení minimálního počtu členů OVK a jmenování zapisovatelů OVK (181.32 kB)
  6. Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Vendryně (176.3 kB)
  7. Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR (109.99 kB) 
  8. Čísla popisná jednotlivých volebních okrsků VO 1, (108.5 kB), VO 2  (125.33 kB), VO 3 (121.41 kB), VO 4 (126.61 kB)
  9. Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů v jazycích národnostních menšin (172.68 kB) (239.93 kB)Běloruština (190.6 kB)bulharština (159.91 kB)choravatština (167.08 kB)maďarština (160.01 kB)němčina (160.12 kB)polština (172.68 kB)romština (166.46 kB)ruština (162.27 kB)řečtina (137.82 kB)slovenština (153.76 kB)srbština (165.26 kB)ukrajinština (159.75 kB)vietnamština (180.77 kB
  10. hlasování do přenosné schránky:  volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad Vendryně na tel. 558 554 111, nebo 720 163 554 a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise vyšle své členy s přenosnou volbní schránkou v rámci svého volebního okrsku.

 

KONTAKT OBECNÍ ÚŘAD VENDRYNĚ:

Eva Matušková, oprávněná úřední osoba na úseku voleb

tel. 558 554 111,

mobil 720 163 554,

email e.matuskova@vendryne.cz

TELEFONNÍ SPOJENÍ DO JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:

UPOZORNĚNÍ - telefonní spojení bude aktivováno 7. 10. 2021

okrsek č. 1 Dům s pečovatelskou službou, Vendryně čp. 172, tel. 601 573 684

okrsek č. 2 Mateřská škola Vendryně čp. 1, tel. 601 573 685

okrsek č. 3 Mateřská škola Vendryně čp. 1, tel. 601 573 686

okrsek č. 4 Obecní úřad Vendryně pč. 500, tel. 601 573 687