...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Volby

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

DOKUMENTY:

 1. Informace pro voliče
 2. Informace pro členy okrskových volebních komisí (OVK)
 3. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu
 4. Žádost o práci v okrskové volební komisi, případně náhradníka k členství v OVK
 5. Stanovení minimálního počtu členů OVK a jmenování zapisovatelů OVK
 6. Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Vendryně
 7. Služba na Obecním úřadu Vendryně v neděli 14. dubna 2019 od 8 hod. do 16 hod.
 8. Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí
 9. Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
 10. Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu
 11. Hlasování do přenosné schránky:

  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Obecní úřad Vendryně na tel. 558 554 111 a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise vyšle své členy s přenosnou volební schránkou v rámci svého volebního okrsku.

 12. Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

ODKAZY:

INFORMACE Ministerstva vnitra České republiky

Eva Matušková, oprávněná úřední osoba na úseku voleb

tel. 558 554 111, mobil 720 163 554, email e.matuskova@vendryne.cz

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce