...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Volby

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve dnech 7. a 8. června 2024

DOKUMENTY / ODKAZY:

 1. Rozhodnutí prezidenta ČR Typ: PDF dokument, Velikost: 145.3 kB
 2. Přehled termínů a lhůt Typ: PDF dokument, Velikost: 236.11 kB
 3. Informace pro voliče – odkaz na stránky Ministerstva vnitra ČR
 4. Informace pro občany jiných členských států EU, služba na Obecním úřadu 28. dubna 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 104.29 kB ŽÁDOST Typ: DOC dokument, Velikost: 35 kB
 5. Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 183.47 kB ŽÁDOST Typ: DOCX dokument, Velikost: 20.11 kB
 6. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu Typ: DOC dokument, Velikost: 42 kB
 7. Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu Typ: DOCX dokument, Velikost: 13.67 kB
 8. Informace pro okrskové volební komise Typ: DOCX dokument, Velikost: 18.08 kB
 9. Žádost o práci v okrskové volební komisi Typ: DOC dokument, Velikost: 41 kB
 10. Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí Typ: PDF dokument, Velikost: 178.08 kB Dotazník pro člena OVK - prosím o vyplnění a odevzdání na 1. zasedání OVK Typ: DOC dokument, Velikost: 33.5 kB
 11. Stanovení minimálního počtu členů OVK a jmenování zapisovatelů OVK Typ: PDF dokument, Velikost: 176.6 kB
 12. Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Vendryně Typ: PDF dokument, Velikost: 167.21 kB
 13. Oznámení o době a místě konání voleb v obci Vendryně Typ: PDF dokument, Velikost: 113.83 kB
 14. Čísla popisná jednotlivých volebních okrsků v obci Vendryně:                                          volební okrsek č.1 Typ: PDF dokument, Velikost: 108.89 kB, volební okrsek č.2 Typ: PDF dokument, Velikost: 125.68 kBvolební okrsek č.3 Typ: PDF dokument, Velikost: 126.33 kBvolební okrsek č.4 Typ: PDF dokument, Velikost: 126.96 kB.
 15. Informace o způsobu hlasování ve volbách do EP na území ČR Typ: PDF dokument, Velikost: 749.53 kB
 16.  Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu Typ: PDF dokument, Velikost: 1.21 MB

Hlasování do přenosné schránky:

volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Obecní úřad Vendryně, kontaktní osoba Eva Matušková, tel. 558 554 111 a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise vyšle své členy s přenosnou volební schránkou v rámci svého volebního okrsku.

TELEFONNÍ SPOJENÍ DO JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:

Volební okrsek č. 1 Dům s pečovatelskou službou, Vendryně čp. 172, tel.

Volební okrsek č. 2 Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně čp. 1, tel.

Volební okrsek č. 3 Mateřská škola, Vendryně čp. 1, tel.

Volební okrsek č. 4 Obecní úřad Vendryně čp. 500, tel.

kontakt Obecní úřad Vendryně:

Eva Matušková, oprávněná osoba na úseku voleb

tel. 558 554 111,

mobil. 731 306 975,

email: e.matuskova@vendryne.cz