...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Formuláře

Formuláře a žádosti

Stavební úřad

Žádost o přidělení čísla popisného, evidenčního - formát .DOC

Podnět ( žádost ) na pořízení změny územního plánu - formát .DOC

Fond rozvoje bydlení (předpis 5/2022)

Žádost o zápůjčku  z  „Fondu rozvoje bydlení obce Vendryně“ - zde ke stažení

Prohlášení ručitele - zde ke stažení

Doprava a místní hospodářství

Žádost o povolení ke zřízení sjezdu dle zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů  - formát .DOCX

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích - formát .DOC

Žádost o pronájem obecního bytu - zde ke stažení

Zásady pro nájem obecních bytů - zde ke stažení

Zrušení hrobového místa - zde ke stažení

Převod nájmu hrobového místa - zde ke stažení

Oznámení k provádění úprav, rekonstrukci , výstavbě hrobového zařízení, rušení hrobového zařízení - zde ke stažení

Sociální náležitosti

Žádost o umístění do DPS - formát .PDF.DOCX

Žádost na zavedení pečovatelské služby - formát .docx (22.48 kB)

Žádost na rozšíření pečovatelské služby - formát .docx (22.42 kB)

Žádost na zavedení pečovatelské služby - dovoz obědů - formát .PDF .DOCX (19.8 kB) 

Sazebník úhrad za poskytnutou pečovatelskou službu platný od 1.3.2023 - formát .PDF

Životní prostředí

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin - formát.DOCX (16.89 kB)

Oznámení o provedení  kácení dřevin rostoucích mimo les - formát.DOCX (14.34 kB)

Žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les - formát .DOC

Evidence Obyvatel

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - formát .DOC

Žádost o sdělení počtu osob na adrese - formát. DOC (44.5 kB)

Ostatní formuláře

Oznámení o konání akce - formát .DOCX, .PDF

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - formát .DOCX