...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Kostel sv. Kateřiny ve Vendryni

Kostel se nachází v severní, centrální části obce, na tzv. "dědině". Přesné datum stavby kostela neznáme, ale některé záznamy říkají, že byl kostel postaven na konci 10. století, ale nejsou
pro to dostatečné důkazy. Předpokládá se, že to bylo ve 12. nebo 13. století. V době reformace Kostel sv. Kateřiny převzali protestanti, ale v roce 1654 se stal opět katolickým kostelem. Kostel sv. Kateřiny je jednolodní zděný kostel v gotickém slohu. Původně měl dřevěnou věž. V roce 1657 založil národní maršál Kasper Borek nový hlavní oltář a v roce 1660 svatostánek a stříbrný kalich s erbem, dodnes sloužící jako ciborium. Jeho syn Adam nabídl monstranci vyrobenou v Těšíně, o níž se traduje, že byla vyrobena z hroudy roztavených mincí, nalezených v roce 1681 na vyhořelém mlýně v Lyžbicích. Při velké přestavbě v roce 1800 byl dřevěný strop kostela nahrazen klenbami a dřevěná věž byla nahrazena zděnou věží, na kterou se v roce 1822 umístily hodiny. Na věži se nacházel zvláštní tvarovaný zvon, pravděpodobně odlitý v polovině 15. století zvonařem Hansem Freudenthalem. V současné době je zvon umístěn uvnitř kostela a je integrován do moderního oltáře. Kazatelna a sochy sv. Kateřiny a sv. Petra a Pavla pocházejí z roku 1892. Poslední velká přestavba kostela, při které byla přistavěna příčná loď, proběhla v roce 1911. Před kostelem jsou dvě barokní pískovcové plastiky znázorňující sv. Jana Nepomuckého a Floriána. Na nedalekém hřbitově stojí barokní kříž z roku 1790. Hřbitov nabízí nádherný výhled na kostel a panorama blízkých hor jako jsou například Vavřkova hora, Malý Ostrý a dokonce i rozhledna Čantoryje.

Kostel sv. Kateřiny ve Vendryni (CZ)