...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Územní plán

Návrhy na změny ÚP zveřejněny na webu Úřadu územního plánování (Magistrát města Třince)


Úplné znění ÚP Vendryně po změnách č. 1A, 1 a 2A

I.A - Územní plán - úplné znění po změnách č. 1A, 1 a 2A Typ: PDF dokument, Velikost: 843.99 kB

I.B.a - Výkres základního členění území Typ: PDF dokument, Velikost: 10.61 MB

I.B.b.1 - Hlavní výkres - Urbanistická koncepce Typ: PDF dokument, Velikost: 10.03 MB

I.B.b.2 - Hlavní výkres - Koncepce dopravy a technické infrastruktury Typ: PDF dokument, Velikost: 11.17 MB

I.B.c - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Typ: PDF dokument, Velikost: 7.56 MB

II.B.a - Koordinační výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 13.58 MB


Úplné znění územního plánu Vendryně po změně č. 1

Změna č. 1 územního plánu Vendryně - vydaná v ZO

Do změny č. 1 územního plánu Vendryně, která nabyla účinnosti dne 27. 10. 2018úplného znění územního plánu Vendryně po změně č. 1A a č. 1 lze nahlížet na níže uvedených místech:

 • Obecní úřad Vendryně, referát stavebního řádu a životního prostředí, Vendryně č. p. 500, 739 94 Vendryně
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
 • Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec        
 • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Vendryně, referátu stavebního řádu a životního prostředí, Vendryně č. p. 500, 739 94 Vendryně

 

O Z N Á M E N Í – I N F O R M A C E

o vydání a uložení „Územního plánu Vendryně – opatření obecné povahy“

dle § 165 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Vendryně jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Vendryně dle § 6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, oznamuje ve smyslu § 165 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že dne 03. 10. 2014 byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Vendryně územní plán Vendryně, který nabyl účinnosti dne 04. 11. 2014.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

- Obecní úřad Vendryně, referát stavebního řádu a životního prostředí, Vendryně č. p. 500, 739 94 Vendryně

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28.října 117, 702 18 Ostrava

- Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

 

Dokumenty k územnímu plánu:

 1. Územní plán Vendryně textová část výroku opatření obecné povahy
 2. Územní plán Vendryně textová část odůvodnění opatření obecné povahy
 3. Příloha č. 1 odůvodnění - Rozhodnutí o námitkách
 4. Přílohy rozhodnutí o námitkách
 5. Příloha č. 2 odůvodnění - Vyhodnocení připomínek
 6. Přílohy vyhodnocení připomínek
 7. Poučení
 8. Vyhodnocení vlivů na URÚ
 9. Příloha k VVURU - SEA Vendryně
 10. Příloha k VVURU - Natura 2000 Vendryně
 11. Územní plán Vendryně - Grafická část OOP

 

Projekt "Územní plán Vendryně" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

UP_logo


Změna č. 1A územního plánu Vendryně

 

O Z N Á M E N Í – I N F O R M A C E

 

o vydání a uložení „Změny č. 1A územního plánu Vendryně– opatření obecné povahy“

dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Obecní úřad Vendryně jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Vendryně dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, oznamuje ve smyslu § 165 zákona č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že dne 24. 05. 2017 byla vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Vendryně Změna č. 1A územního plánu Vendryně, která nabyla účinnosti dne 09. 06. 2017.

 

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

 • Obecní úřad Vendryně, referát stavebního řádu a životního prostředí, Vendryně č. p. 500, 739 94 Vendryně
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
 • Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec