...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Mapa obce

Spuštění aplikace:  ZDEMAPY OBCE

Obec Vendryně zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace.

Každý návštěvník si tak může jednoduchým způsobem vyhledat údaje o pozemku, nebo budově, na KÚ obce Vendryně. Aplikace umožňuje vyhledávání podle parcelních čísel, nebo čísel popisných. Můžete zde měřit vzdálenosti, vypočítávat rozlohu a výsledek si vytisknout, nebo exportovat do souboru. Aplikace je napojena na data z katastru nemovitostí, takže údaje jsou stále aktuální.

Velkou výhodou je možnost zobrazení podkladových map. K dispozici je mapa katastrální, mapa územního plánu obce. Letecké snímky jsou z roku 2018, 20156, 2014, 2009, 2006, 2003 a navíc jsou k dispozici i historické letecké snímky z roku 1953.

K dispozici je přehledný manuál

Pro správný běh aplikace postačí libovolný webový prohlížeč.

V případě problémů pište na admin@vendryne.cz

 

Miroslav Slaninák

IT a správa sítě