...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Znak a prapor

erbZnak a prapor představují jeden z nejvýraznějších vnějších atributů obce a její samosprávy.

Po znovunabytí samostatnosti v roce 1995 si proto nové obecní symboly pořídila také Vendryně. Heraldickým symbolem Vendryně se stal znak, jehož slovní popis zní: „Modro-červeně polceny štít, v levém poli vyniká polovina zlaté orlice s červenou zbrojí, v pravém tři stříbrné mušle nad sebou“.

praporSoučasně se znakem byl obci udělen prapor s následujícím popisem: „Červený list s modrým svislým

Žerďovým pruhem s polovinou žluté orlice s červenou zbrojí. U orlice tří bílé mušle pod sebou.“

 

Ve znaku Vendryně těšínská orlice symbolizuje nejen obecně geografickou příslušnost k regionu

Těšínská, nýbrž také někdejší přímou vazbu obce k dominiu těšínské knížecí komory, jehož součástí byla Vendryně od roku 1702. Druhou z dvojice figur vendryňského znaku a praporu pak představuje trojice pod sebou položených svatojakubských mušlí, jejíchž počet vystihuje počet tří starých vsí Vendryně, Lidéřovic a Rybářovic, z nichž vznikla pozdější obec Vendryně a současně také počet tří národnosti, jež se v minulosti i dnes setkávali a setkávají na multijazykovém území Těšínska.

V heraldickém tvarosloví tvoří mušle symboly poutníků a jejich šťastně dokončených cest. Mušle je totiž také jedním z atributů sv. Jakuba Většího, patrona poutníků.

hůlTolik tedy vědci a badatelé. Z pohledu obyvatel obce Vendryně je nejzajímavější legenda o vandrovníkovi, proto u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky nechalo vedení obce zhotovit místním řezbářem zajímavou poutnickou hůl, která se tak vedle praporu a znaku stala třetím oficiálním symbolem obce.