...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Realizace projektu

Aktivně v přírodě / Aktywnie w naturze

logo projektu

CZ |  Název projektu: Aktivně v přírodě

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002285

Cil projektu: Efektivnější využití přírodního potenciálu partnerských obcí prostřednictvím implementace společného turistického produktu založeného na nových atrakcích, věrnostním programu, společné propagační kampani, jakož i pořádání outdoorových akcí, workshopů na výrobu bylinných mýdel a koupelových solí a setkání o přírodě.

Projektové aktivity:

1. vytvoření přeshraniční infrastruktury a zázemí pro turisty v/ve:

- vytvoření workoutového hřiště a relaxační zóny ve Vendryni (CZ)

- vytvoření komplexu v Brenne Leśnici (PL)

2. vytvoření a propagace společného turistického produktu s názvem:

Poznávej a vyhraj! „Vandrovník“ z Vendryně do Brenne

Partneři projektu: Vendryně (www.vendryne.cz), Brenna (www.brenna.org.pl), Centrum pro podporu kultury a sportu obce Brenna

 

obecni-urad/projekty/aktivne-v-prirode/

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/wspolpraca-transgraniczna-brenna-wedrynia-cz

 

 

Celkový rozpočet projektu: 72.239,65 EUR

Evropský fond pro regionální rozvoj                        59.937,00 EUR

Finanční prostředky ze státního rozpočtu                1.761,00 EUR

Finanční prostředky z rozpočtu obcí                       10.541,65 EUR

 

Obec Vendryně

Rozpočet projektu: 37.019,65 EUR

 

Zdroje financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj                          60.091,26 EUR               

Finanční prostředky z rozpočtu obcí                           7.069,56 EUR

 

Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

 

PL | Tytuł projektu: Aktywnie w naturze

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002285

Cel projektu: Efektywniejsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego partnerskich miejscowości poprzez realizację wspólnego produktu turystycznego bazującego na nowych atrakcjach, programie lojalnościowym, wspólnej kampanii promocyjnej, a także organizacji imprez plenerowych, warsztatów wytwarzania mydełek ziołowych i soli kąpielowych oraz spotkań przyrodniczych.

Działania projektu:

1. stworzenie transgranicznych ekspozycji i zaplecza dla turystów w:

- stworzenie workoutu i strefy relaksu w Vendryni (CZ)

- stworzenie komplexu w Brenne Leśnici (PL)

2. stworzenie i promocja wspólnego produktu turystycznego s nazwóm:

Poznaj, zwiedzaj i wygrywaj! „Wędrownik” z Brenne do Vendryně

 

Partnerzy projektu: Wędrynia (www.vendryne.cz), Brenna (www.brenna.org.pl), Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna

 

obecni-urad/projekty/aktivne-v-prirode/

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/wspolpraca-transgraniczna-brenna-wedrynia-cz

 

Budżet całkowity: 72.239,65 EUR EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego            59.937,00 EUR

Środki finansowe z budżetu państwa                         1.761,00 EUR

Środki finansowe z budżetu gminy                           10.541,65 EUR

 

Gmina Wędrynia

Rozpočet projektu: 37.019,65 EUR

 

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego             30.000,00 EUR               

Środki finansowe z budżetu gminy                             7.019,65 EUR

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa


projekt Aktivně v příroděprojekt Aktivně v přírodě

projekt Aktivně v příroděprojekt Aktivně v příroděprojekt Aktivně v příroděprojekt Aktivně v příroděprojekt Aktivně v přírodě