...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Hřbitovy

V naší obci se nachází dva hřbitovy, evangelický a katolický. Správu a údržbu těchto hřbitovů zajišťuje dle zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů Obec Vendryně. Na obou hřbitovech platí nařízení rady obce z 2.12.2020 tzv. Řád pohřebiště (2.29 MB). Tlecí doba na obou hřbitovech je stanovena na základě geologických průzkumů na 15 let.

Zákon o pohřebnictví ukládá provozovateli pohřebiště vést řádnou evidenci o nájmech hrobových míst a s tím spojenou evidenci o zemřelých. Upozorňujeme a žádáme pozůstalé, nájemce hrobových míst a žadatele o uzavření nových smluv o nájmu hrobových míst na: nutnost nahlášení každého úmrtí správci pohřebiště, tj. Obecnímu úřadu Vendryně, referát dopravy a MH, kancelář č. 2, paní Andrea Minaříková, tel. 558 554 135, úřední dny Po a St od 8 -16,00 hod. polední přestávka 12 -12,30 hod.  

Kontakty:

správa hřbitova: OÚ Vendryně, tel. 558 554 135

výkop hrobů:

p. Jakubík 774 612 277 

zvonění

v kapli na evangelickém hřbitově: tel. 737 857 494 

Dokumenty:

řád pohřebiště (2.29 MB)

návrh smlouvy o nájmu hrobového místa k prostudování

převod nájmu hrobového místa

oznámení k provádění úprav, rekonstrukci , výstavbě hrobového zařízení, rušení hrobového zařízení

Ceník za pronájem hrobových míst na veřejných pohřebištích provozovaných obcí Vendryně platný od 1.1.2022

katolický hřbitov

katolický hřbitov

evangelický hřbitovevangelický hřbitov


Válečné hroby a pietní místa

Informace jsou dostupné z internetových stránek - Válečné hroby

Do problematiky evidence válečných hrobů lze ze stránky Válečné hroby vstoupit prostřednictvím odkazu Evidence VH , umístěném na levém panelu obrazovky. V evidenci lze vyhledat údaje o válečných hrobech v České republice (Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí Hledání VH v zahraničí).

Údaje lze vyhledat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka – Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech ( záložka – Hledání podle údajů o VH ).

K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz Mapa lokalit VH . Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutno provést přiblížení vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu. Kliknutím na symbol válečného hrobu v mapě, lze zobrazit další související informace. Součástí informací o v. hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu ( pokud jsou známy údaje GPS) a fotodokumentace .

Obec Vendryně má pietní místo ve Vendryňském parku - Vendryně - číslo VH: CZE8121-7711

Jedná se o památník „ Na paměť obětem německých koncentračních táborů“ - detail

památník