Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

Projekty

Zprávy

Podpora tradičních místních názvů v obci Vendryně 1

Podpora tradičních místních názvů v obci Vendryně

Obec Vendryně se opět stala úspěšným žadatelem o dotaci na projekt „Podpora tradičních místních názvů v obci Vendryně“. celý text

ostatní | 11. 12. 2018 | Autor: Miroslav Slaninák

Modernizace ICT a odborné učebny počítačů

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008175 celý text

ostatní | 19. 11. 2018 | Autor: Miroslav Slaninák
logo

Pořízení nového automobilu pro zdokonalení sociálních služeb v obci Vendryně

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002219 celý text

ostatní | 15. 11. 2017 | Autor: Miroslav Slaninák
loga

Příroda nezná hranic

Projekt ”Příroda nezná hranic /Przyroda nie zna granic” spojí Goleszów a Vendryni.
celý text

ostatní | 5. 9. 2017 | Autor: Miroslav Slaninák
Chodník od školy k „Czytelni“ - Vendryně 1

Chodník od školy k „Czytelni“ - Vendryně

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury celý text

ostatní | 6. 9. 2016 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Místní akční plán v ORP Třinec

Obec Vendryně se zapojila do dotačního projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“ i s dalšími partnery v území. celý text

ostatní | 5. 9. 2016 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Rekonstrukce a změna užívání budovy č. p. 195, Vendryně

Obec Vendryně se v loňském roce opět stala úspěšným žadatelem o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. celý text

ostatní | 25. 1. 2016 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Rekonstrukce kuchyně MŠ č. 1 Vendryně

Obec Vendryně se v loňském roce opět stala úspěšným žadatelem o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. celý text

ostatní | 25. 1. 2016 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Nadstavba modulových učeben ZŠ Vendryně

Obec Vendryně se v loňském roce opět stala úspěšným žadatelem o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. celý text

ostatní | 25. 1. 2016 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Rekonstrukce chodníku podél silnice I/11 v obci Vendryně

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury celý text

ostatní | 8. 9. 2015 | Autor: Miroslav Slaninák

Nebojme se moderní výuky

Projekt Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 celý text

ostatní | 16. 3. 2015 | Autor: Miroslav Slaninák

Křest knihy o historii Vendryně

24.10.2014 celý text

ostatní | 19. 11. 2014 | Autor: Miroslav Slaninák

Křest knihy „Leštiny a jej obyvatelia“

spolupráce s obcí Leštiny celý text

ostatní | 14. 10. 2014 | Autor: Miroslav Slaninák

Zpracování nového územního plánu obce Vendryně

Obec Vendryně v rámci integrovaného operačního programu realizovala projekt „Zpracování nového územního plánu obce Vendryně“, kód projektu CZ.1.06/5.3.00/17.08604. celý text

ostatní | 14. 7. 2014 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Poznáváme krásy spřátelených obcí Čierne - Vendryně

Obec Vendryně spolu s partnerskou obcí Čierne v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 - 2013 realizuje projekt „Poznáváme krásy spřátelených obcí Čierne – Vendryně“, kód projektu Z 2241052004201. celý text

ostatní | 19. 6. 2014 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Modernizace turistických cílů

Obec Vendryně v letošním roce realizuje také projekt „Modernizace turistických cílů“ z programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“, který je spolufinancovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje – www.msregion.cz. celý text

ostatní | 19. 6. 2014 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Ukončení projektu „Jdeme společně trochu dál"

– systémová spolupráce partnerských obcí Golesezowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu celý text

ostatní | 3. 2. 2014 | Autor: Miroslav Slaninák
#

OP přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 - 2013

Projekt obce Vendryně dotovaný z EU celý text

ostatní | 22. 9. 2013 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Projekt obce financovaný z OPŽP

Oprava české ZŠ ve Vendryni SO 01 - Budova A (stará škola) celý text

ostatní | 22. 9. 2013 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Projekty ROP

Projekty obce financované z ROP celý text

ostatní | 22. 9. 2013 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšinské Slezsko - Śląsk Cieszynski Operačního programu přeshraniční spolupráce

Projekty obce Vendryně dotované z EU celý text

ostatní | 22. 9. 2013 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Technologické centrum, spisová služba ORP Třinec

Obec Vendryně je součástí projektu Technologické centrum, spisová služba ORP Třinec CZ.1.06/2.1.00/06.06820 celý text

ostatní | 22. 9. 2013 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Ukončení projektu - „Sport a turistika bez hranic"

„Sport a turistika bez hranic - utužování partnerské spolupráce obcí Goleszów a Vendryně“ celý text

ostatní | 22. 9. 2013 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Projekt: "Sport a kultura neznají hranice - utužování partnerské spolupráce"

Projekt z nadace OKD celý text

ostatní | 22. 9. 2013 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Projekt:"Goleszow a Vendryně Vás vítají"

Projekt:“Goleszow a Vendryně Vás vítají – přeshraniční propagace partnerských obcí“ celý text

ostatní | 22. 9. 2013 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Stavba chodníku u Moržola a místních komunikacích v obci

Realizace místní komunikace s napojením na nový železniční přejezd zahájena. celý text

ostatní | 22. 9. 2013 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Zakončení projektu "Goleszow a Vendryně Vás vítají"

"Goleszow a Vendryně Vás vítají“ – přeshraniční propagace partnerských obcí celý text

ostatní | 22. 9. 2013 | Autor: Miroslav Slaninák