...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Projekty

Zobrazeno 1-30 ze 38
logo projektu

Goleszów a Vendryně – směr: turista

Datum: 2. 6. 2022

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002752

logo EU

Školní dílny u PZŠ Vendryně

Datum: 25. 4. 2022

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013180
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a je realizován v rámci výzvy „IROP“ č. 92  „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“.

„Vybavení klubovny SDH Vendryně“ 1

„Vybavení klubovny SDH Vendryně“

Datum: 15. 11. 2021

reg. č. 21/007/19210/780/152/001404

LOGO

„Veřejné prostranství obce Vendryně“

Datum: 15. 11. 2021

reg. č. 21/007/19210/780/152/001403

Aktivně v přírodě - souhrn projektu 1

Aktivně v přírodě - souhrn projektu

Datum: 10. 3. 2021

Vysílání on-line týkající se shrnutí projektu
Aktivně v přírodě a vytvořeného turistického
produktu „Vandrovník”

logo kraje

Opravy obecního majetku po přívalových deštích

Datum: 19. 11. 2020

Obec Vendryně v letošním roce podala žádost o dotaci na získání finančních prostředků z Moravskoslezského kraje na opravy obecního majetku po přívalových deštích v květnu tohoto roku.

logo projektu

Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce

Datum: 18. 11. 2020

CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_0001863

logo eu

Projekt: Aktivně v přírodě / Aktywnie w naturze

Datum: 29. 6. 2020

Na podzim loňského roku obec Vendryně připravila a podala žádost o spolufinancování projektů z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

logo

Kultura bez hranic / Kultura bez granic

Datum: 19. 8. 2019

Obec Vendryně se stala úspěšným žadatelem projektu Kultura bez hranic / Kultura bez granic.

logo kraje

Ozdravný pobyt na horách pro děti z polské ZŠ Vendryně

Datum: 15. 7. 2019

Obec Vendryně v loňském roce podala žádost o dotaci na získání finančních prostředků z Moravskoslezského kraje na ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol.

Podpora tradičních místních názvů v obci Vendryně 1

Podpora tradičních místních názvů v obci Vendryně

Datum: 11. 12. 2018

Obec Vendryně se opět stala úspěšným žadatelem o dotaci na projekt „Podpora tradičních místních názvů v obci Vendryně“.

logo

Modernizace ICT a odborné učebny počítačů

Datum: 19. 11. 2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008175

logo

Pořízení nového automobilu pro zdokonalení sociálních služeb v obci Vendryně

Datum: 15. 11. 2017

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002219

loga

Příroda nezná hranic

Datum: 5. 9. 2017

Projekt ”Příroda nezná hranic /Przyroda nie zna granic” spojí Goleszów a Vendryni.

Chodník od školy k „Czytelni“ - Vendryně 1

Chodník od školy k „Czytelni“ - Vendryně

Datum: 6. 9. 2016

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Místní akční plán v ORP Třinec

Místní akční plán v ORP Třinec

Datum: 5. 9. 2016

Obec Vendryně se zapojila do dotačního projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“ i s dalšími partnery v území.

Rekonstrukce a změna užívání budovy č. p. 195, Vendryně

Rekonstrukce a změna užívání budovy č. p. 195, Vendryně

Datum: 25. 1. 2016

Obec Vendryně se v loňském roce opět stala úspěšným žadatelem o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Rekonstrukce kuchyně MŠ č. 1 Vendryně

Rekonstrukce kuchyně MŠ č. 1 Vendryně

Datum: 25. 1. 2016

Obec Vendryně se v loňském roce opět stala úspěšným žadatelem o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Nadstavba modulových učeben ZŠ Vendryně

Nadstavba modulových učeben ZŠ Vendryně

Datum: 25. 1. 2016

Obec Vendryně se v loňském roce opět stala úspěšným žadatelem o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Rekonstrukce chodníku podél silnice I/11 v obci Vendryně

Rekonstrukce chodníku podél silnice I/11 v obci Vendryně

Datum: 8. 9. 2015

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Nebojme se moderní výuky

Datum: 16. 3. 2015

Projekt Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Křest knihy o historii Vendryně

Datum: 19. 11. 2014

24.10.2014

Křest knihy „Leštiny a jej obyvatelia“

Datum: 14. 10. 2014

spolupráce s obcí Leštiny

Zpracování nového územního plánu obce Vendryně

Datum: 14. 7. 2014

Obec Vendryně v rámci integrovaného operačního programu realizovala projekt „Zpracování nového územního plánu obce Vendryně“, kód projektu CZ.1.06/5.3.00/17.08604.

Poznáváme krásy spřátelených obcí Čierne - Vendryně

Poznáváme krásy spřátelených obcí Čierne - Vendryně

Datum: 19. 6. 2014

Obec Vendryně spolu s partnerskou obcí Čierne v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 - 2013 realizuje projekt „Poznáváme krásy spřátelených obcí Čierne – Vendryně“, kód projektu Z 2241052004201.

Modernizace turistických cílů

Modernizace turistických cílů

Datum: 19. 6. 2014

Obec Vendryně v letošním roce realizuje také projekt „Modernizace turistických cílů“ z programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“, který je spolufinancovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje – www.msregion.cz.

Ukončení projektu „Jdeme společně trochu dál"

Ukončení projektu „Jdeme společně trochu dál"

Datum: 3. 2. 2014

– systémová spolupráce partnerských obcí Golesezowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu

OP přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 - 2013

OP přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 - 2013

Datum: 22. 9. 2013

Projekt obce Vendryně dotovaný z EU

Projekt obce financovaný z OPŽP

Projekt obce financovaný z OPŽP

Datum: 22. 9. 2013

Oprava české ZŠ ve Vendryni SO 01 - Budova A (stará škola)

Projekty ROP

Projekty ROP

Datum: 22. 9. 2013

Projekty obce financované z ROP

Zobrazeno 1-30 ze 38