...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Pečovatelská služba, DPS

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

DPS

dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Vendryně 172

Vedoucí zařízení: Bc. Motyková Jiřina
Pečovatelky: Niemcová Žofie, Steblová Lucie
Kontakty: 558 554 160 ,  dps@vendryne.cz

                                          

            Obec Vendryně umísťuje  do domu s pečovatelskou službou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, avšak nepotřebují komplexní péči. Pečovatelskou službou jsou zajišťovány jednotlivé úkony v předem dohodnutém časovém úseku.

            Klienti tohoto domu zvláštního určení  musí mít uzavřenou nájemní smlouvu , podle níž hradí nájemné a další poplatky související s užíváním bytu. Vedle nájemní smlouvy osoba uzavírá s poskytovatelem  (Obec Vendryně )smlouvu o poskytování pečovatelské služby, aby pobyt  v domě s pečovatelskou službou sloužil svému účelu a určení.

            Občané, jež dosáhli starobního, či invalidního důchodu, a mají zájem o umístění, si mají možnost podat žádost  na Obecním úřadě ve Vendryni, nebo prostřednictvím internetových stránek www.vendryne.cz 

            Pečovatelská služba představuje pomoc, která seniorům , či zdravotně postiženým, umožňuje žít běžným způsobem života v soukromí vlastního bytu.

            Cílem pečovatelské služby je podporovat a vést osobu tak, aby byla v maximální možné míře zachována její soběstačnost a samostatnost po co nejdelší dobu. Zároveň je jejím cílem umožnit kontakt se společenským a kulturním prostředím, ve spolupráci s obcí a dalšími organizacemi.

Pečovatelská služba zahrnuje  tyto základní činnosti a úkony:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V domě s pečovatelskou službou  je 16 bytových jednotek , z nichž  je jeden byt bezbariérový. Součástí každého  je kuchyňská linka. Příslušenství bytu tvoří balkon, sociální zařízení, chodba. Společnými prostory domu s pečovatelskou službou jsou společenská místnost a terasa.  K odpočinku a relaxaci slouží  okrasná zahrada.

 

Formuláře

Žádost o umístění do DPS - formát .PDF, .DOCX

Žádost na zavedení pečovatelské služby - formát .docx (22.48 kB)

Žádost na rozšíření pečovatelské služby - formát .docx (22.42 kB)

Žádost na zavedení pečovatelské služby - dovoz obědů - formát .PDF, .DOCX (19.7 kB)

Sazebník úhrad za poskytnutou pečovatelskou službu platný od 1.3.2023 - formát .PDF (102.64 kB)