...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Přílohy ke změně UP č.1A

Změna č. 1A územního plánu Vendryně

vydaná dne 24. 5. 2017 zastupitelstvem obce

 

Textová část změny č. 1A územního plánu Vendryně

I.B.a) Výkres základního členění územíLEGENDA

I.B.b.1) Hlavní výkres - Urbanistická koncepce,   LEGENDA

I.B.b.2) Koncepce dopravy a technické infrastrukturyLEGENDA

I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, LEGENDA

II.B.a) Koordinační výkresLEGENDA

II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, LEGENDA

II.B.d)1 Výkres dopravyLEGENDA