...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

8. zasedání ZO - 5.6.2024

8. zasedání ZO - 5.6.2024 1

.

USNESENÍ

8. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 5. 6. 2024

Kulturní dům Czytelnia, Vendryně 348


USNESENÍ 2024/8/132

Zastupitelstvo obce schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2024/8/133

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Ing. Libor Pilch, PhD. a Ing. Petr Váňa, MBA.

 

USNESENÍ 2024/8/134

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu, kterými jsou:

Miroslav Slaninák a Ing. Ivo Špaček

 

USNESENÍ 2024/8/135

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelkou 8. zasedání zastupitelstva obce Vendryně je paní Jana Chlebková.

 

USNESENÍ 2024/8/136

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 7. zasedání zastupitelstva obce Vendryně z 6. 3. 2024.

 

USNESENÍ 2024/8/137

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 7 z 6. 3. 2023.

 

USNESENÍ 2024/8/138

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 7. z 6. 3. 2024.

 

USNESENÍ 2024/8/139

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Vendryně za rok 2023 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vendryně za rok 2023 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Vendryně sestavenou k 31.12.2023.

 

USNESENÍ 2024/8/140

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou obce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. III na rok 2024.

 

USNESENÍ 2024/8/141

Zastupitelstvo obce rozhodlo uzavřít Smlouvu o partnerství č. 2024/06/01/Si v rámci projektu „Místní akční plán IV v ORP Třinec“, dle předloženého návrhu.

 

USNESENÍ 2024/8/142

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy, mezi Obcí Vendryně a manžely ………. a …………, oba bytem …………, ve věci odkoupení pozemku p. č. 2418/42 k. ú. Vendryně - za cenu 1.000,- Kč za m2.

 

USNESENÍ 2024/8/143

Zastupitelstvo obce schvaluje – záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 3082/1 – zahrada

v k. ú. Vendryně do vlastnictví obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2024/8/144

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o změně parcelních čísel k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch obce Vendryně na pozemky parcela č. 3235/9 a parcela č. 3239/4 v k. ú. Vendryně s Lesy České republiky, s. p. za úplatu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2024/8/145

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 5/2024 výboru pro národnostní menšiny z 26. 3. 2024.

 

USNESENÍ 2024/8/146

Zastupitelstvo obce pověřuje

starostu jednáním s dominantním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v Moravskoslezském kraji společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. ohledně zjištění základních podmínek pro potenciální převod, prodej, darování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2024/8/147

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy kontrolního výboru a zápis č. 6/2024 z 29. 5. 2024.

 

USNESENÍ 2024/8/148

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o změně sjednaných pracovních podmínek vztahující se k Dohodě o provedení práce uzavřené dne 11. 05. 2020 s Ing. Petrem Váňou, MBA.

 

USNESENÍ 2024/8/149

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty.

 

USNESENÍ 2024/8/150

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva.

 

Vendryně 5. 6. 2024

Návrhová komise:

Ing. LIBOR PILCH PhD.

 

Ing. PETR VÁŇA MBA

Starosta obce:

Raimund Sikora, diS.

 

 

 

 

 

 

Zapisovatelka:

Jana Chlebková

 

 

Přílohy

Usnesení ZO č.8/2024

USNESENÍ_5.6.2024_anonymizované.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 153,97 kB
Datum vložení: 13. 6. 2024 13:49
Datum poslední aktualizace: 13. 6. 2024 13:52
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý déšť 27 °C 16 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 27/18 °C
pondělí 22. 7. jasno 29/16 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 23/18 °C