...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

4. zasedání ZO - 25.2.2019

4. zasedání ZO - 25.2.2019 1

usnesení

USNESENÍ

4. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 25. 2. 2019


USNESENÍ 2019/4/48

Zastupitelstvo obce schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2019/4/49

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

MILAN ZAKŘEVSKÝ a ROMAN ZEMENE

 

USNESENÍ 2019/4/50

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou: DAVID BÁČA A ALENA BAZGIEROVÁ

 

USNESENÍ 2019/4/51

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 4. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2019/4/52

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 3. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2018.

 

USNESENÍ 2019/4/53

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 3. z 12. 12. 2018.

 

USNESENÍ 2019/4/54

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2019/4/55

Zastupitelstvo obce neschvaluje  uplatnění předkupního práva ke stavbě bez čp/če – zemědělská stavba, která se nachází na pozemku parc. č. 3084 k.ú. Vendryně.

 

USNESENÍ 2019/4/56

Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 2018/26/9 ze dne 18. 4. 2018 a nově neschvaluje záměr odkoupení a uplatnění předkupního práva k bytovým domům č.p. 980, 981, 982, 983, vše v k.ú. Vendryně.

 

USNESENÍ 2019/4/57

Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci bytového domu čp. 722 do obyvatelného stavu, splňující revize, do částky 2 mil. Kč + DPH.

 

USNESENÍ 2019/4/58

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí na léta 2020-2021.

 

USNESENÍ 2019/4/59

1. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce Vendryně na rok 2019 jednotlivým žadatelům tak, jak je uvedeno v přiložené tabulce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům a pověřuje starostu obce k podpisu těchto smluv mimo smlouvu s TJ Vendryně.

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy s TJ Vendryně.

 

USNESENÍ 2019/4/60

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou obce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. III na rok 2019.

 

USNESENÍ 2019/4/61

Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad a výše sazeb stravného zastupitelům obce v roce 2019.

 

USNESENÍ 2018/4/62

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce v navrhované výši, a to s platností od 1. 3. 2019.

 

USNESENÍ 2019/4/63

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 Dohody o spolupráci mezi obcemi mikroregionu Bystřice, Nýdek a Vendryně a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

 

USNESENÍ 2019/4/64

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o provedení práce na zpracování projektových dokumentací, rozpočtů, podkladů pro výběrová řízení a provádění stavebních dozorů u plánovaných investičních akcí obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2019/4/65

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 obce Vendryně o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 

USNESENÍ 2019/4/66

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2007, která stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, jelikož toto je ošetřeno Nařízením Moravskoslezského kraje č. 4/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, při kterých se zúčastňuje větší počet osob.

 

USNESENÍ 2019/4/67

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na přeshraniční projekt „Brenna - Wędrynia: współpraca kluczem do sukcesu / Brenna - Vendryně: spolupráce je klíčem k úspěchu“.

 

USNESENÍ 2019/4/68

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na přeshraniční mikroprojekt s partnerskou obcí Goleszów.

 

USNESENÍ 2019/4/69

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Plán investic obce Vendryně v letech 2020 – 2024 a ukládá zapracovat tento plán investic do Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2020 – 2024.

 

USNESENÍ 2019/4/70

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis předsedy výboru pro národnostní menšiny č. 1/2019 z 16. 1. 2019

 

 

USNESENÍ 2019/4/71

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů.

 

Vendryně  25. 2. 2019

 

Návrhová komise:                       MILAN ZAKŘEVSKÝ                            

                                                 MGR. ROMAN ZEMENE

                                                                                                                  

Starosta obce:                            Raimund Sikora, dis.                     

Přílohy

Usnesení ZO č. 4/2019

ZO_4_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,82 kB
Datum vložení: 4. 3. 2019 8:32
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2019 15:47
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30
1
31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce