...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

3. zasedání ZO - 9.3.2023

 3. zasedání ZO - 9.3.2023 1

.

USNESENÍ

3. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 8. 3. 2023

(anonymizované)

 

USNESENÍ 2023/3/36

Zastupitelstvo obce schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2023/3/37

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Bc. Jiřina Motyková a Ing. Jaroslav Kroliczek.

 

USNESENÍ 2023/3/38

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu, kterými jsou:

Jana Chlebková a Ing. Jan Kraina

 

USNESENÍ 2023/3/39

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelkou 3. zasedání zastupitelstva obce Vendryně je paní Eva Matušková

 

USNESENÍ 2023/3/40

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 2. zasedání zastupitelstva obce Vendryně ze 7. 12. 2022.

 

USNESENÍ 2023/3/41

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 2 ze 7. 12. 2022.

 

USNESENÍ 2023/3/42

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 2. ze 7. 12. 2022.

 

USNESENÍ 2023/3/43

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční dar Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu ve Vendryni z.s., se sídlem Vendryně 9, PSČ 739 94, ve výši dle zápisu a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 

USNESENÍ 2023/3/44

1. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout individuální dotace z rozpočtu obce Vendryně na rok 2023 jednotlivým žadatelům tak, jak je uvedeno v přiložené tabulce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům a pověřuje starostu obce k podpisu těchto smluv.

 

USNESENÍ 2023/3/45

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou obce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. III na rok 2023.

 

USNESENÍ 2023/3/46

Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad a výše sazeb stravného zastupitelům obce v roce 2023, a to s platností od 09.03.2023.

 

USNESENÍ 2023/3/47

Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku obce Vendryně, o nočním klidu, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Vendryně, o nočním klidu, ze dne 8. 6. 2022.  

 

USNESENÍ 2023/3/48

Zastupitelstvo obce schvaluje - poskytnout zápůjčku z FRB žadateli ………., bytem ………., ve finanční výši dle podané žádosti, odsouhlasené v komisi FRB, viz. přednes.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje - Smlouvu o zápůjčce pro výše uvedeného žadatele.

 

USNESENÍ 2023/3/49

Zastupitelstvo obce Vendryně bere na vědomí informace předsedy kontrolního výboru a zápis č. 2/2023, včetně usnesení č. 2/2023 ze zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2023/3/50

Zastupitelstvo obce neschvaluje přijetí dědictví podílu 16/48 na pozemku p.č. 1948/2 ostatní plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 139, pro katastrální území a obec Vendryně, na základě vyrozumění o dědickém právu dle ustanovení § 164 z.ř.s., spis. Zn. 47D 104/2023, zůstavitele ………., posl. bydliště ………...

 

USNESENÍ 2023/3/51

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů.

 

 

Vendryně  8. 3. 2023

 

 

 

 

Návrhová komise:

Bc. Jiřina motyková

 

Ing. Jaroslav Kroliczek

 

 

 

 

Starosta obce:

Raimund Sikora, DiS.

 

 

 

Přílohy

Usnesení č.3/2023

ZO_3_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,53 kB
Datum vložení: 9. 3. 2023 13:42
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2023 13:49
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, neděle 2. 4. 2023
déšť se sněhem 9 °C 1 °C
pondělí 3. 4. sněžení 3/-1 °C
úterý 4. 4. zataženo 4/-4 °C
středa 5. 4. zataženo 3/-4 °C