...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 53 - 2.12.2020

USNESENÍ RO č. 53 - 2.12.2020 1

z jednání Rady Obce Vendryně dne 02. prosince 2020

USNESENÍ č. 53

z jednání Rady Obce Vendryně dne 02. prosince 2020

20/53/1

Rada obce schválila program 53. schůze Rady obce. 

20/53/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

20/53/3.1

Rada obce schválila vyřazení majetku z evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 89 986,00 Kč a z operativní evidence drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 14 122,00 Kč k  03.12.2020 a předání tohoto majetku vyřazeného z evidence na místo sběrného dvora v Třinci a na místo zpětného odběru elektrozařízení zřízeného u Staré školy.

20/53/3.2

Rada obce schválila záměr pronajmout část pozemku o výměře 5 m2, parc. č. 45/1,  v katastrálním území Vendryně, list vlastnictví č. 2470, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec. Pronájem pozemku za účelem umístění zařízení – box na výdej objednaného zboží.

20/53/3.3

Rada obce souhlasí s Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu „Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce“ CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001863“, realizovaného v rámci Programu Iterreg V-A Česká republika – Polsko.

20/53/3.4

Rada obce schválila Řád veřejných pohřebišť Vendryně č. 3/2020, kterým se ruší platnost nařízení č.1/2006 Řád pohřebiště. 

20/53/3.5

Rada obce zamítá nabídku daru spoluvlastnického podílu Ing. J. W.

20/53/3.6

Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. XII na rok 2020.

20/53/3.7

Rada obce schválila žádost ředitelky Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, o převedení finančních prostředků ve výši dle zápisu, do ostatních zdrojů.

20/53/3.8

Rada obce schválila mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Vendryně 236, Mgr. Bohuslavě Buré, ve výši dle zápisu.

20/53/3.9

Rada obce schválila žádost o přerozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace tak, jak je uvedeno v zápisu.

20/53/3.10

Rada obce schválila žádost o přerozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

20/53/3.11

Rada obce schválila žádost o rozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

20/53/3.12

Rada obce schválila poskytnutí finančního daru paní B. N., bytem Vendryně … ve výši dle zápisu.

20/53/3.13

Rada obce schválila mimořádnou odměnu řediteli Polské základní školy – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně 234, příspěvková organizace ve výši dle zápisu.

20/53/3.14

Rada obce bere na vědomí Žádost Římskokatolické farnosti Vendryně a doporučuje ke schválení na Zastupitelstvu obce Vendryně.

 

Ve Vendryni dne 02. prosince 2020

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.53/2020

RO_53_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,14 kB
Datum vložení: 15. 12. 2020 8:27
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2020 8:31
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce