...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 39 - 3.4.2024

USNESENÍ RO č. 39 - 3.4.2024 1

z jednání Rady obce Vendryně konané dne 3. dubna 2024

USNESENÍ č. 39

z jednání Rady obce Vendryně konané dne 03. dubna 2024

24/39/1

Rada obce Vendryně schválila program 39. schůze rady obce. 

24/39/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

24/39/3.1

Rada obce Vendryně schválila poskytnutí finančního daru slečně K. M., na podporu tanečního sportu ve výši dle zápisu.

24/39/3.2

Rada obce Vendryně neschválila poskytnutí finančního daru ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, na organizaci projektu „Rozvíjej se, poupátko“.

24/39/3.3

Rada obce Vendryně schválila přijetí brigádníků na letní měsíce roku 2024 a jejich hodinovou mzdu tak, jak je uvedeno v zápisu.

24/39/3.4

Rada obce Vendryně schválila žádost ředitele Polské základní školy - Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Mgr. Gąsiorowského, o udělení souhlasu s přijetím dobrovolných peněžních příspěvků rodičů a hostů velikonočních dílen – „Warsztatów wielkanocnych“.

24/39/3.5

Rada obce Vendryně jmenuje členy Komise pro posouzení žádosti do Změny č. 5 územního plánu Vendryně ve složení: Raimund Sikora, DiS., Ivo Goryl, Ing. Petr Váňa, Andrea Minaříková, Renata Martynková.

24/39/3.6

Rada obce Vendryně vzala na vědomí zápis Komise životního prostředí a zemědělství konané dne 25. března 2024.

24/39/3.7

Rada obce Vendryně

  1. souhlasí se záměrem Pronájmu budovy č. p. Vendryně 280, bývalá trafika;
  2. schválila zveřejnění nabídky Oznámení o záměru pronájmu budovy č. p. Vendryně 280.

24/39/3.8

Rada obce Vendryně

  1. schválila uzavřít Kupní smlouvu č. 1000098628 a č. 1000098625 s firmou Třinecké Železárny, a.s., Průmyslová 1000, 739 61 Třinec – Staré Město na odběr umělého hutného kameniva – UHK a lité konvertorové strusky – LKS různých frakcí;
  2. pověřuje starostu podpisem těchto Kupních smluv.

24/39/3.9

Rada obce Vendryně

  1. schválila uzavření Dodatků ke Smlouvě  o sdružených službách dodávky plynu s dodavatelem  Innogy Energie, s.r.o. se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha, pro odběrná místa – Vendryně 722 a Vendryně 195, 739 94 Vendryně s účinností od 10.04.2024;
  2. pověřuje starostu podpisem obou Dodatků.
 

Ve Vendryni dne 03. dubna 2024

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Ivo Goryl

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.39/2024

RO_39_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 166,32 kB
Datum vložení: 7. 5. 2024 10:09
Datum poslední aktualizace: 7. 5. 2024 10:13
Autor: Miroslav Slaninák