...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 38 - 20.3.2024

USNESENÍ RO č. 38 - 20.3.2024 1

z jednání Rady obce Vendryně konané dne 20. března 2024

USNESENÍ č. 38

z jednání Rady obce Vendryně konané dne 20. března 2024

24/38/1

Rada obce Vendryně schválila program 38. schůze rady obce. 

24/38/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

24/38/3.1

Rada obce Vendryně

  1. schválila Pravidla využívání Vendryňského parku, platná od 01.04.2024;
  2. schválila Nájemní smlouvu na rok 2024 o pronájmu Vendryňského parku, platnou od 01.04.2024.

24/38/3.2

Rada obce Vendryně schválila sepsat celoroční objednávku na výkopové práce, nakládku materiálu a dopravu v obci Vendryně na rok 2024 se těmito firmami: Branc Robert IČ:73194697, Wawrosz Jan IČ: 76468712 a Bogdan Hulboj IČ: 42015294.

24/38/3.3

Rada obce Vendryně schválila Smlouvu o spolupráci s firmou SMOLO CZ, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec-Lyžbice.

24/38/3.4

Rada obce Vendryně schválila navýšení provozního příspěvku na rok 2024 Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, a to o částku 44.000,- Kč.

24/38/3.5

Rada obce Vendryně schválila navýšení provozního příspěvku na rok 2024 Základní škole Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, a to o částku 128.000,- Kč.

24/38/3.6

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. II na rok 2024.

24/38/3.7

Rada obce Vendryně schválila odpisový plán DHM Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, na rok 2024.

24/38/3.8

Rada obce Vendryně schválila poskytnutí finančního daru panu J. G., bytem Vendryně, ve výši dle zápisu Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

24/38/3.9

Rada obce Vendryně schválila Žádost paní E. B. o prominutí části stočného hospodářské budovy.

24/38/3.10

Rada obce Vendryně neschválila nabídku daru paní D. M., podílu 1/36 z pozemků 1726/3, 1726/4, 1730, 1741 všechny v k. ú. Vendryně.

24/38/3.11

Rada obce Vendryně schválila s navýšením počtu dětí na jednu třídu ze současných 24 na 28 dětí na dobu neurčitou u mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola – Przedszkole Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ: 70640254.

 

Ve Vendryni dne 20. března 2024

                                     

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Ivo Goryl

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.38/2024

RO_38_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 164,92 kB
Datum vložení: 7. 5. 2024 10:07
Datum poslední aktualizace: 7. 5. 2024 10:09
Autor: Miroslav Slaninák