...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 28 - 18.12.2019

USNESENÍ RO č. 28 - 18.12.2019 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 18. prosince 2019

USNESENÍ č. 28

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 18. prosince 2019

19/28/1.1

Rada obce schvaluje program 28. schůze Rady obce. 

19/28/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

19/28/3.1

Rada obce schvaluje Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo s firmou Nehlsen Třinec, s. r. o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

19/28/3.2

Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Jan Trombik, Vendryně 770, 739 94 Vendryně, na provádění zimní údržby na katastru obce Vendryně a pověřuje starostu jejím podpisem.

19/28/3.3

Rada obce schvaluje Smlouvu o zajištění hudební produkce kapely Ready Kirken, na Vendryňský letní karneval konaný dne 22. 08. 2020 a pověřuje starostu jejím podpisem.

19/28/3.4

Rada obce schvaluje poskytnout sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., sídlem Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava, finanční dar ve výši dle zápisu, na částečné pokrytí nákladů sociálních služeb střediska Výzva, které jsou poskytovány občanovi obce Vendryně.

19/28/3.5

Rada obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb SENIOR TAXI uzavřenou mezi obcí Vendryně a poskytovatelem paní A. Krejčiříkovou, sídlem Vendryně 884, 739 94 Vendryně, IČ: 04124804 na základě nejvýhodnější cenové nabídky a pověřuje starostu jejím podpisem.

19/28/3.6

Rada obce schvaluje poskytnout finanční dar ve výši dle zápisu organizaci KONVENT SESTER ALŽBĚTINEK V JABLUNKOVĚ na částečné pokrytí provozních nákladů Domova Sv. Alžběty, sídlem Bezručova 395, 739 91 Jablunkov.

19/28/3.7

Rada obce schvaluje poskytnout finanční dar ve výši dle zápisu spolku Mladý tenista, z. s., sídlem Za nemocnici 893/2, Bílovec, na zajištění organizace sportovní akce handicapovaných tenistů VENDRYNĚ OPEN 2020, která proběhne v tenisové hale Vitality ve Vendryni, ve dnech 15. – 16. 02. 2020.

19/28/3.8

Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Sociální komise konané dne 4. prosince 2019.

19/28/3.9

Rada obce bere na vědomí Žádost občana obce Vendryně a ukládá úkol Referátu místního hospodářství a dopravy odeslat občanovi písemnou odpověď dle zápisu.

19/28/3.10

Rada obce schvaluje Dodatek č. 10 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizace ze dne 05. 01. 2011 a pověřuje starostu jeho podpisem.

19/28/3.11

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o umístění peněžního automatu, kde předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s úplatným umístěním peněžního automatu KB v přízemí budovy čp. (k datu uzavření Smlouvy bez čp.) nacházející se na pozemku parc. č. 45/1 k. ú. Vendryně.

19/28/3.12

Rada obce bere na vědomí Žádost občana Vendryně a souhlasí s úhradou, do výše dle zápisu, materiálových nákladů spojených s realizací kanalizační přípojky.

19/28/3.13

Rada obce schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, Mgr. Krzysztofu Gąsiorowskému, ve výši dle zápisu.

19/28/3.14

Rada obce schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Jaroslavě Majdákové, ve výši dle zápisu.

19/28/3.15

Rada obce schvaluje počet zaměstnanců obce Vendryně na období od 01. 01. 2020 dle předloženého materiálu.

19/28/3.16

Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. XIV na rok 2019.

19/28/3.17

Rada obce schvaluje Obecné zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Vendryně, a to s platností od 19. 12. 2019.

19/28/3.18

Rada obce schvaluje rozpočty příspěvkových organizací obce Vendryně na rok 2020.

19/28/3.19

Rada obce schvaluje zařazení dvou projektových záměrů – rozšíření zázemí tělocvičny a zastřešení venkovního hřiště, Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek – Místek, 739 94 Vendryně, příspěvková organizace, do seznamu investičních záměru Strategického rámce MAP Třinec.

19/28/3.20

Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Komise kultury a sportu konané dne 02. prosince 2019.

19/28/3.21

Rada obce bere na vědomí kopii dopisu firmy Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (SmVaK), který byl doručen občanům obce Vendryně.  

 

Ve Vendryni dne 18. prosince 2019

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.28/2019

RO_28_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 400,41 kB
Datum vložení: 9. 1. 2020 14:50
Datum poslední aktualizace: 9. 1. 2020 14:53
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce