...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 26 - 4.10.2023

USNESENÍ RO č. 26 - 4.10.2023 1

z jednání Rady obce Vendryně konané dne 4. října 2023

USNESENÍ č. 26

z jednání Rady obce Vendryně konané dne 4. října 2023

23/26/1

Rada obce Vendryně schválila program 26. schůze rady obce. 

23/26/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

23/26/3.1

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o dílo, ve věci zapracování Změny č. 4 Územního plánu Vendryně, pořizované zkráceným postupem na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Vendryně č. 5 dne 6.9.2023.

23/26/3.2

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy s žadatelem o změnu územního plánu, ve věci Změny č. 4 Územního plánu Vendryně, pořizované zkráceným postupem na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Vendryně č. 5 dne 6.9.2023. Žadatel se zavazuje, že uhradí cenu za plnění uvedené v bodu 3.1 a 3.2 této smlouvy.

23/26/3.3

Rada obce Vendryně schválila žádost ředitelky Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, Mgr. Bohuslavy Buré, o udělení souhlasu s přijetím finančního daru od firmy Autel a.s., se sídlem Oldřichovice 790, 739 61 Třinec, ve výši dle zápisu.

23/26/3.4

Rada obce Vendryně schválila odpisový plán hmotného investičního majetku Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, na rok 2023.

23/26/3.5

Rada obce Vendryně schválila uzavření Dodatku č. 004 k pojistné smlouvě č. 518 368 018, týkající se pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vendryně, se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2 a pověřuje starostu jeho podpisem.

23/26/3.6

Rada obce Vendryně schválila změnu Obecných zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Vendryně, a to s platností od 5.10.2023.

23/26/3.7

Rada obce Vendryně schválila Dodatek ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu PV číslo 5158/212306749/20081/8106167, odběrného místa Vendryně 348 – šachta, uzavřené s SmVaK Ostrava a.s.

23/26/3.8

Rada obce Vendryně schválila Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 22 N 23/55, pro účely stavby „Stezka pro chodce a cyklisty Vendryně – Třinec-Dolní Líštná“, uzavřenou mezi Státním pozemkových úřadem a obcí Vendryně.

23/26/3.9

Rada obce Vendryně schválila poskytnout finanční dar ve výši 11.000 Kč panu J. W., bytem.., na zorganizování jedenácti kurzů pro mládež ve věku od 15 do 18 let pod názvem ALFA, které budou probíhat v Kulturním domě Czytelnia. 

23/26/3.10

Rada obce Vendryně neschválila poskytnout finanční dar Charitě Třinec, sídlem Lidická 1272, 739 61 Třinec. 

23/26/3.11

Rada obce Vendryně schválila poskytnout sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., sídlem Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava, finanční dar ve výši 6.000 Kč
na spolufinancování nákladů sociálních služeb střediska Výzva v roce 2023, které jsou poskytovány občanovi obce Vendryně.

23/26/3.12

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Zápis z jednání sociální komise dne 4. září 2023.

23/26/3.13

Rada obce Vendryně schválila poskytnutí finančního daru panu R. Ch., bytem .., a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.

 

Ve Vendryni dne 4. října 2023

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Ivo Goryl

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.26/2023

ro_26_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,1 kB
Datum vložení: 19. 10. 2023 7:06
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2023 7:08
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, čtvrtek 30. 11. 2023
zataženo 1 °C -4 °C
pátek 1. 12. mírné sněžení 2/-3 °C
sobota 2. 12. sněžení 0/-3 °C
neděle 3. 12. sněžení -3/-12 °C