...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 19 - 7.8.2019

USNESENÍ RO č. 19 - 7.8.2019 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 07. srpna 2019

USNESENÍ č. 19

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 07. srpna 2019


19/19/1.1

Rada obce schvaluje program 19. schůze Rady obce. 

19/19/1.2

Rada obce schválila znění usnesení a zápisu z Rady obce č. 18 ze dne 03. 07. 2019.

19/19/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

19/19/3.1

Rada obce schvaluje jednací řád Rady obce Vendryně s účinností od 08. 08. 2019.

19/19/3.2

Rada obce schvaluje zadat zpracování kompletní projektové dokumentace firmě Ing. Ondráčková Lenka, Tyršova 97, Háj ve Slezsku, Lhota,  IČ: 60952458 za nabídkovou cenu.

19/19/3.3

Rada obce schvaluje firmu S. I. T. Service – Petr Ostruszka, Vendryně 999, 739 94 Vendryně na instalaci kamerového systému do Vendryňského parku, za nabídkovou cenu.

19/19/3.4

Rada obce schvaluje záměr „Zřízení vrtané studny a nádrže na vodu k zavlažování valu, hřiště a Vendryňského parku“.

19/19/3.5

Rada obce schvaluje navýšení hodnoty stravenky na 80,- Kč/ks pro pořadatelé obecních akcí.

19/19/3.6

Rada obce schvaluje Zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích služebního obvodu Obvodního oddělení policie Třinec za 1. pololetí roku 2019.

19/19/3.7

Rada obce schvaluje poskytnout občance Vendryně finanční dar za účelem překlenutí tíživé životní situace.

19/19/3.8

Rada obce schvaluje nabídku Advokátní kanceláře Czudek, Sikora a partneři, s.r.o., sídlem Třinec, na poskytování bezplatného právního poradenství občanům Obce Vendryně včetně výpůjčky prostor v budově OÚ pro zajištění uvedené služby.

19/19/3.9

Rada obce schvaluje udělení výjimky ze zásad o nájmu obecních bytů při posuzování žádosti A. D. ze sociálních důvodů a zařazení její žádosti do pořadníku obecních bytů.

19/19/3.10

Rada obce schvaluje stavbu a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-8024476/2 pro realizaci stavby zemní kabelové přípojky NN „Vendryně, č. parc. 688/2  4121502477 kNN“, stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 756 v k. ú. Vendryně, který  je ve vlastnictví obce (lokalita U Kříže) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

19/19/3.11

Rada obce schvaluje stavbu a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, pro realizaci stavby pod označením 16010-049281   RVDSL1926_M_T_VNDR38-VNDR1HR_MET, v jejímž rámci má zájem na pozemcích p. č. 790/1, 790/5, 790/2, 1770/1  k. ú. Vendryně (ve vlastnictví obce) umístit podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě - metalické kabely, optické kabely vč. mikrotrubiček, NN kabel + rozvaděče mDSLAM450 a ER112 (lokalita U Kříže). Cena za VB bude upravena dle ceníku VB obce Vendryně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

19/19/3.12

Rada obce schvaluje stavbu a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, pro realizaci stavby pod označením 16010-049265  RVDSL1926_M_T_VNDR37-VNDR1HR_MET, v jejímž rámci má zájem na pozemcích p. č. 787/6  k. ú. Vendryně (ve vlastnictví obce) umístit podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě - metalické kabely, optické kabely vč. mikrotrubiček, NN kabel + rozvaděče SIS900D a ER112 (lokalita u zastávky ČD). Cena za VB bude upravena dle ceníku VB obce Vendryně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

19/19/3.13

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene „služebnosti inženýrské sítě“ č. SoVB-TRI-2019/019, včetně navržené ceny za VB. Oprávněný realizoval stavbu veřejné telekomunikační sítě označené jako „Televizní kabelový rozvod Vendryně – Rybářovice, přívod Karpentská“, na pozemcích: parc. č. 542/1 ostatní plocha, parc. č. 545 ostatní plocha, parc. č. 1401 ostatní plocha, parc. č. 1426/1 ostatní plocha, všechny v k. ú. Vendryně, které jsou v majetku obce Vendryně (lokalita Rybářovice) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

19/19/3.14

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy na pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vendryně dle nabídky zpracované firmou Moraviatel a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

19/19/3.15

Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. IX na rok 2019.

19/19/3.16

Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Komise kultury a sportu konané dne 09. 07. 2019.

19/19/3.17.1

Rada obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Modernizace altánu v areálu Vendryňského parku“ k projektu „Kultura bez hranic“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002016 předloženého ke spolufinancování Fondu Mikroprojektů, program Interreg V-A Česká republika - Polsko a zároveň schválila obeslání 3 firem s výzvou k podání cenové nabídky do této veřejné zakázky. Jedná se o firmy: Radim Mendrok, Kpt. Nálepky 525, 739 61 Třinec; IČ - 65876890, DIČ - CZ6403150226; Domaster, spol. s.r.o., Nebory 467, 739 61 Třinec, IČ - 25398695, DIČ - CZ25398695; Pavel Pliska, Nám. Svobody 528, 739 61 Třinec, IČ - 47644729, DIČ - CZ7107244947.

19/19/3.17.2

Rada obce schvaluje výběrovou komisi k zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Modernizace altánu v areálu Vendryňského parku“ k projektu „Kultura bez hranic“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002016 předloženého ke spolufinancování Fondu Mikroprojektů, program Interreg V-A Česká republika – Polsko ve složení: Ing. Petr Váňa, Raimund Sikora, DiS., Ivana Buzková náhradníci: Renata Martynková, Ing. Kateřina Nezvalová.

 

Ve Vendryni dne 07. srpna 2019

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.19/2019

RO_19_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 402,24 kB
Datum vložení: 20. 8. 2019 14:01
Datum poslední aktualizace: 20. 8. 2019 14:05
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce