...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 14 - 19.4.2023

USNESENÍ RO č. 14 - 19.4.2023 1

z jednání Rady obce Vendryně konané dne 19. dubna 2023

USNESENÍ č. 14

z jednání Rady obce Vendryně konané dne 19. dubna 2023

23/14/1

Rada obce Vendryně schválila program 14. schůze rady obce. 

23/14/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

23/14/3.1

Rada obce Vendryně schválila zakoupení 20 kusů benefitů do klubu Rock Café Southock v hodnotě 500 Kč a pověřuje starostu obce podpisem objednávky.

23/14/3.2

Rada obce Vendryně schválila vyřazení majetku z evidence dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 208.285,05 Kč, z drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 44.787,00 Kč a z podrozvahové evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 657,57 Kč k 24.4.2023 a předání tohoto majetku vyřazeného z evidence do tříděného odpadu, elektroodpadu, šrotu nebo na sběrný dvůr v Třinci.

23/14/3.3

Rada obce Vendryně schválila poskytnout Sociálním službám města Třince, p.o., sídlem Habrová 302, 739 61 Třinec, finanční dar ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb občanům obce Vendryně v roce 2023.

23/14/3.4

Rada obce Vendryně schválila poskytnout organizaci Linka bezpečí, z.s., sídlem Ústavní 95, Praha, finanční dar ve výši 2.000 Kč na zajištění provozu bezplatné tel. linky v roce 2023, která pomáhá dětem v krizových situacích.

23/14/3.5

Rada obce Vendryně schválila poskytnout organizaci MEDICA Třinec, sídlem Konská 63, finanční dar ve výši 7.500 Kč na částečnou úhradu služeb odborného sociálního poradenství, které jsou poskytovány občanům obce Vendryně v roce 2023.

23/14/3.6

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou SMOLO CZ, s.r.o., nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  

23/14/3.7

Rada obce Vendryně schválila stavbu a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-8032102, pro realizaci stavby zařízení distribuční soustavy – zemní vedení NN, pod označením “ Vendryně, č. parc. 3615/11, NNk“. Stavbou dojde k dotčení pozemku parc. č.  2774  v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita u komunikace směr Konečná).

23/14/3.8

Rada obce Vendryně schválila stavbu a uzavření SMLOUVY o užití Ortofota ČR č. 147462/23, ve věci poskytnutí nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít data ve formě digitálního produktu Ortofoto České republiky (Ortofoto ČR) v rozsahu
dle seznamu výdejních jednotek v Příloze č. 1 smlouvy (smlouva viz příloha).

23/14/3.9

Rada obce Vendryně schválila napojení kanalizační přípojky z novostavby rodinného domu na pozemku parc. č. 3615/11 k. ú. Vendryně do stávající revizní šachty P334 od rodinného domu č. p. 1030, pod podmínkou, že v případě změny provozovatele kanalizačního zařízení, bude vlastník novostavby RD povinen, v případě požadavku nového provozovatele, realizovat samostatnou kanalizační přípojku.

23/14/3.10

Rada obce Vendryně schválila uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací.

23/14/3.11

Rada obce Vendryně neschválila záměr stavby „Fotovoltaická elektrárna Vendryně“.

23/14/3.12

Rada obce Vendryně udělila souhlas Polské základní škole – Polskiej Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, s podáním žádosti o poskytnutí dotace do výzvy MŠMT v rámci programu 133 350 – Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

23/14/3.13

Rada obce Vendryně schválila žádost ředitele Polské základní školy - Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Mgr. Gąsiorowského, o udělení souhlasu s přijetím dobrovolných peněžních příspěvků rodičů a hostů velikonočních dílen – „Warsztatów wielkanocnych“.

23/14/3.14

Rada obce Vendryně udělila souhlas Polské základní škole – Polskiej Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, s pořízením pokročilých digitálních účebních pomůcek a mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky.

23/14/3.15

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. V na rok 2023.

23/14/3.16

Rada obce Vendryně schválila zábor části parkovací plochy před budovou Požární zbrojnice dne 30.4.2023 z důvodu akce „Pálení čarodějnic“.

23/14/3.17.1

Rada obce Vendryně schválila navržený Plán oprav MK pro rok 2023.

23/14/3.17.2

Rada obce Vendryně schválila zadat firmě Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45193118 zakázku na opravy děr a výmolů v obci.

23/14/3.17.3

Rada obce Vendryně schválila zpracování podkladů pro zakázku malého rozsahu na celoplošné opravy MK pro letošní rok.

23/14/3.18

Rada obce Vendryně schválila aktualizaci servisní smlouvy č. 432 s dodavatelem E + M plus spol. s r.o., Na Řečišti 341, 739 25 Sviadnov, IČ: 61944769.

23/14/3.19

Rada obce Vendryně schválila Žádost SDH Vendryně o povolení použití zábavní pyrotechniky dne 30.4.2023.

23/14/3.20

Rada obce Vendryně schválila Žádost firmy Simply You Pharmaceuticals a. s. o použití zábavní pyrotechniky dne 26.5.2023.

 

Ve Vendryni dne 19. dubna 2023

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Ivo Goryl

místostarosta obce

 

Přílohy

Usnesení RO č.14/2023

ro_14_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,43 kB
Datum vložení: 3. 5. 2023 15:30
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2023 15:34
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, neděle 4. 6. 2023
jasno 20 °C 8 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 21/12 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 14/13 °C
středa 7. 6. slabý déšť 17/12 °C