...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

9. zasedání ZO ze dne 11.12. 2015

9. zasedání ZO ze dne 11.12. 2015

.

USNESENÍ ve formátu PDF -zde ke stažení


USNESENÍ

9. zasedání Zastupitelstva Obce Vendryně dne 11. 12. 2015


2015/9/1.1       Zastupitelstvo obce schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva obce.

2015/9/1.2       Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení: Danuše Hartmanová a Jana Chlebková.

2015/9/1.3       Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání: Marek Bystroň a Marieta Ferencová.

2015/9/1.4       Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 9. zasedání je Eva Matušková.

2015/9/1.5       Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 8. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 23. 09. 2015.

2015/9/1.6       Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 8 ze dne 23. 09. 2015.

2015/9/1.7       Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

2015/9/3.1       Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Vendryně na rok 2016.

2015/9/3.2       Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce k provádění rozpočtových opatření do výše Kč 500.000,- na jedno rozpočtové opatření. U dotací v příjmové i výdajové části  - bez omezení.

2015/9/4          Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2021.

2015/9/5          Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. XIV na rok 2015.

2015/9/6.1       Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření  Kupní smlouvy mezi obcí Vendryně jako prodávající a f. TENIS HOTEL VITALITY, a.s., jako kupující, ve věci odprodeje nemovité věci, jak byla zaměřena geometrickým plánem:

  • pozemek parc.č. 789/12   – orná půda o výměře 4642 m2

za dohodnutou kupní cenu v sazbě 250,- Kč/m² pozemků + DPH v zákonem stanovené sazbě, což při celkové výměře 4642 m² činí celkem: 1.160.500,- Kč.

Konečná částka k úhradě, tj. vč. DPH 21%, pak činí 1,404.205,- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této Kupní smlouvy

2015/9/6.2       Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření  Kupní smlouvy mezi obci Vendryně jako prodávající a f. Vitality Slezsko, s.r.o. jako kupující, ve věci odprodeje nemovité věci, jak byly zaměřeny geometrickým plánem:

  • pozemek parc.č. 786/2   – orná půda o výměře 8027 m2 a
  • pozemek parc.č. 787/21 – orná půda o výměře   337 m2,

 

za dohodnutou kupní cenu v sazbě 200,- Kč/m² pozemků + DPH v zákonem stanovené sazbě, což při celkové výměře  8364 m² činí celkem: 1.672.800,- Kč,

Konečná částka k úhradě, tj. vč. DPH 21%,  pak činí 2,024.088,- Kč

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této Kupní smlouvy

2015/9/7          Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2015/9/8          Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici, kterou se stanovují a upravují podmínky pro poskytnutí pohřebného fyzickým osobám v Obci Vendryně.

2015/9/9          Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na Babybox se sídlem Pod Oborou 88, Praha 10, ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2015/9/10        Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociální péče lidem s trvalým pobytem ve Vendryni, kteří využívají služeb těchto středisek Denní stacionář RADOST a Denní stacionář PAPRSEK, ve výši 30.000 Kč pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2015/9/11        Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na péči a pobyt občanky Vendryně, která je ve středisku BETANIA Komorní Lhotka ubytována od r. 2013 ve výši 13.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2015/9/12        Zastupitelstvo obce schvaluje na základě § 84, odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola s polským jazykem vyučovacím, Szkoła podstawowa z Polskim Językiem Nauczania Vendryně 234, příspěvková organizace, spočívající ve změně názvu na   „Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace“.

2015/9/13        Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu revizní komise Slezského vodohospodářského svazku za rok 2014.

2015/9/14.1     Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci týkající se vyřazení pozemků z majetkové evidence.

2015/9/14.2     Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření  Kupní smlouvy č. 1003921555  mezi ČR- Státním pozemkovým úřadem  jako prodávající a obci Vendryně, jako kupující, ve věci odprodeje nemovité věci, pozemku p.č. 3225/10 k.ú. Vendryně  za  kupní cenu ve výši 18.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této Kupní smlouvy.

2015/9/14.3     Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán jednání orgánů obce na rok 2016.

2015/9/15.1     Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 3/2015 z 21.09.2015 a zápis o provedené kontrole v knihovně.

2015/9/15.2.1  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis  č. 5/FV/2015 finančního výboru ze dne 09.12.2015.

2015/9/15.2.2  Zastupitelstvo obce ukládá radě, aby po dohodě s právníkem upravila smlouvy týkající se kanalizace a odpadů a stanovila přesná pravidla a metodiku pro vymáhání pohledávek.

2015/9/5.3       Zastupitelstvo obce ukládá radě obce aktualizovat pravidla Fondu rozvoje bydlení „FRB“ a předložit je na příští zasedání ZO.

2015/9/15.4     Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Ivo Špačka do funkce člena Finančního výboru, podle § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s tím, že změna výše odměny bude od 01.01.2016.

2015/9/15.5     Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva, které jsou uvedeny v zápisu.

2015/9/16        Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

Vendryně 11. 12. 2015

 

Návrhová komise:

Danuše Hartmanová

Jana Chlebková

 

Starosta obce:

BOHUSLAV RASZKA

Datum vložení: 21. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2017 8:09
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C