...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

8. zasedání ZO ze dne 23.9. 2015

.

Usnesení ve formátu PĎF - zde ke stažení


USNESENÍ

8. zasedání Zastupitelstva Obce Vendryně dne 23. 09. 2015


2015/8/1.1 Zastupitelstvo obce schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva obce.

2015/8/1.2 Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení: David Báča a Alena Bazgierová.

2015/8/1.3 Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání: Bronislav Zawada a Roman Zemene.

2015/8/1.4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 8. zasedání je Eva Matušková.

2015/8/1.5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 7. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 23. 07. 2015.

2015/8/1.6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 7 ze dne 23.07.2015.

2015/8/1.7 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

2015/8/2 Zastupitelstvo obce Vendryně po projednání:

  1. bere na vědomí

důvodovou zprávu a vyhodnocení projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Vendryně ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,

  1. projednalo

zadání změny č. 1 územního plánu Vendryně upravené po projednání ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

  1. schvaluje

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 1 územního plánu Vendryně.

 

2015/8/3 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření X na rok 2015.

2015/8/4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce Vendryně za I. pololetí roku 2015.

2015/8/5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ředitele ČSAD Vsetín o autobusových linkách a dopravní obslužnosti.

2015/8/6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace náměstka hejtmana MSK ohledně dotací a bezpečnosti silničního provozu.

2015/8/7 Zastupitelstvo obce po projednání:

  1. bere na vědomí

petici občanů týkající se dopravní bezpečnosti u škol, Obecního úřadu a sportovního areálu ve Vendryni,

2. ukládá radě obce

prověřit současný stav v přípravě projektové dokumentace a dosavadních jednání s vlastníkem dotčené komunikace, tj. Moravskoslezským krajem a o výsledku podat zprávu na příštím zasedání zastupitelstva,

Termín: příští zasedání zastupitelstva

3. ukládá radě obce

jmenovat pracovní komisi k řešení problematiky za účasti předsedy Petičního výboru pana Miroslava Stonawského.

Termín: příští schůze rady

 

2015/8/8 Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na zakoupení koupacího lůžka pro klienty stanice sociálních lůžek ve výši 10.000 Kč.

2015/8/9 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty obce Vendryně.

2015/8/10.1 Zastupitelstvo obce po projednání:

  1. schvaluje

    záměr vyplácení pohřebného ve výši 4 000,--Kč,

  2. ukládá radě obce

připravit pravidla vyplácení pohřebného na podporu tradic veřejných pohřbů.

Termín: příští zasedání zastupitelstva

 

2015/8/10.2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis  č. 4/FV/2015 finančního výboru ze schůze dne 21.09.2015.

2015/8/10.3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápisy výboru  pro národnostní menšiny č. 4/2015 z 09.06.2015 a č. 5/2015 z 16.09.2015.

2015/8/10.4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru.

2015/8/10.5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů, které jsou uvedeny v zápisu

2015/8/11 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

Vendryně 23. 09. 2015

Návrhová komise: David Báča, Alena Bazgierová

Starosta obce: BOHUSLAV RASZKA

Datum vložení: 1. 10. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 3. 2017 4:00
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C