...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

6. zasedání ZO ze dne 24.6. 2015

.

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


USNESENÍ

6. zasedání Zastupitelstva Obce Vendryně dne 24. 06. 2015

2015/6/1.1

Zastupitelstvo obce schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva obce.

2015/6/1.2

Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení: Jiřina Motyková a Janusz Ondraszek.

2015/6/1.3

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání: Zbyhněv Kubiczek a Marek Lakota.

2015/6/1.4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 6. zasedání je Eva Matušková.

2015/6/1.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 5. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 29. 04. 2015.

2015/6/1.6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 5 ze dne 29.04.2015.

2015/6/1.7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

2015/6/2.1

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný  účet obce Vendryně za rok 2014, jehož nedílnou součástí podle § 17, odst. 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a dle § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

2015/6/2.2

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014.

2015/6/3

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření VII na rok 2015.

2015/6/4.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2014, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

2015/6/4.2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2014, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

2015/6/4.3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za rok 2014, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

2015/6/5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy představenstva Regionální rady rozvoje se sídlem v Třinci.

2015/6/6

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vendryně.

2015/6/7

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr přijetí daru pozemků p.č. 2185,2210/1,2210/82,2210/3 všechny v k.ú Vendryně pod MK V 4.2.

2015/6/8

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný  převodu pozemků p.č. 3223/2, a 3042 v k.ú. Vendryně, které jsou nyní ve vlastnictví České republiky ve správě Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví obce Vendryně.

2015/6/9

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na služby osobní asistence ve výši 10.000 Kč, které poskytuje občanům naší obce Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, 737 01.

2015/6/10

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh komise sociální a odkládá řešení problematiky pohřebného na zářijové zasedání ZO.

2015/6/11.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 3/2015 výboru pro národnostní menšiny ze dne 27.05.2015.

2015/6/11.2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 3/2015 finančního výboru ze dne 17.06.2015.

2015/6/11.3

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací  SMLOUVY č. FM/9/j/2015/Ch, mezi dárcem Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, Ostrava, v zastoupení Správou silnic Moravskoslezského kraje p.o. se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287 a obdarovaným obci Vendryně, se sídlem Vendryně 500, na darování pozemku p.č. 799/15 o výměře 57m2 k.ú. Vendryně, do vlastnictví obce Vendryně. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

2015/6/12

Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů, které jsou uvedeny v zápisu.

2015/6/13

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 
Návrhová komise: Jiřina Motyková                Janusz Ondraszek
 
Starosta obce: Bohuslav Raszka 
Datum vložení: 26. 6. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2017 7:57
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C