...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

4. zasedání ZO ze dne 18.2.2015

.

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


USNESENÍ

4. zasedání Zastupitelstva Obce Vendryně dne 18. 02. 2015


2015/4/1.1 Zastupitelstvo obce schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva obce.

 

2015/4/1.2       Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení: Bronislav Zawada a David Báča.

 

2015/4/1.3       Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání: Roman Zemene a Alena Bazgierová.

 

2015/4/1.4       Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 4. zasedání je Eva Matušková.

 

2015/4/1.5       Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 3. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 17.12.2014.

 

2015/4/1.6       Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 3 ze dne 17.12.2014.

 

2015/4/1.7       Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

2015/4/2.1       Zastupitelstvo obce Vendryně projednalo

  1. Jednotlivé návrhy na pořízení změn v územně plánovací dokumentaci obce Vendryně pod pořadovými čísly 1 až 34 obsažené v příloze tohoto usnesení včetně odůvodnění.

  2. Jednotlivé požadavky vyplývající z námitek a připomínek uplatněných při projednávání nového územního plánu Vendryně pod označením A, B, C a D obsažené v příloze tohoto usnesení.

 

2015/4/2.2       Zastupitelstvo obce Vendryně bere na vědomí,

že u požadavků č. 2 a 19 není nutné o návrhu rozhodovat, neboť v územním plánu lze již nyní v tomto území realizovat požadované záměry žadatelů.

 

2015/4/2.3       Zastupitelstvo obce Vendryně schvaluje

  1. dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrhy pořadové č. 1, 3, 5, 8, 9, 10a), 12 (část), 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34 budou v souladu se stanoviskem pořizovatele prověřeny ve změně č. 1 územního plánu Vendryně.
  2. dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrhy pořadové č. 4, 6, 7, 10b), 11, 17, 20, 22, 25 a 27 nebudou prověřovány a řešeny ve změně č. 1 územního plánu.

     

  3. že ve změně č. 1 územního plánu Vendryně budou řešeny požadavky vyplývající z námitek a připomínek uplatněných při projednávání nového územního plánu Vendryně pod označením A, B, C a D.

 

2015/4/3          Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy Sdružení obcí Jablunkovska pana Jana Konečného a místopředsedy Roberta Borského.

 

2015/4/4.1       Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout dotace jednotlivým žadatelům o příspěvky z rozpočtu obce na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit v r. 2015 formou darů.

2015/4/4.2       Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. II. na rok 2015, včetně upraveného rozdělení darů jednotlivým žadatelům a pověřuje starostu obce podpisem darovacích smluv.

 

2015/4/5          Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad a výše sazeb stravného zastupitelům obce na rok 2015.

 

2015/4/6          Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na služby osobní asistence ve výši 35.000,- Kč, které poskytuje občanům naší obce Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. se sídlem Kostelní nám. 3172/1., 728 02 Ostrava

 

2015/4/7.1       Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. S/001 mezi obci Vendryně a p. Stanislavem Sobolem, bytem Vendryně 1251, na odprodej pozemku p.č. 103/2 k.ú. Vendryně, o výměře 39 m2,  za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 7.930,- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

 

2015/4/7.2       Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 2014/3/6 ze dne 17.12.2014 Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku p.č. 103/2 k.ú. Vendryně o výměře 39 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7.930,-Kč.

 

2015/4/8          Zastupitelstvo obce schvaluje záměr převodu pozemků p.č. 3223/2, 3225/10 a 621 v k.ú. Vendryně, které jsou nyní ve vlastnictví státu, zastupovaného Státním pozemkovým úřadem, do vlastnictví obce. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k dalšímu jednání v této věci.

 

2015/4/9          Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád výborů zastupitelstva obce Vendryně pro funkční volební období 2014 - 2018.

 

2015/4/10        Zastupitelstvo obce schvaluje Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko.

 

2015/4/11.1     Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 1/2015 výboru pro národnostní menšiny ze dne 05.02.2015 a zprávu o situaci národnostních menšin za rok 2014, zpracovanou výborem pro národnostní menšiny.

 

2015/4/11.2     Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 1/2015 finančního výboru ze dne 11.02.2015 a ukládá Radě obce aktualizovat Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit.

 

2015/4/11.3     Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.

 

2015/4/12        Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů, které jsou uvedeny v zápisu.

 

2015/4/13        Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

Vendryně 18. 02. 2015

 

Návrhová komise:                                                                      

DAVID BÁČA                                        BRONISLAV ZAWADA

 

Starosta obce:

BOHUSLAV RASZKA

Datum vložení: 26. 2. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2017 7:20
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C