...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

3. zasedání ZO ze dne 17.12.2014

.

Usnesení ve formátu PDF - zde ke stažení


USNESENÍ

 

3. zasedání Zastupitelstva Obce Vendryně dne 17. 12. 2014


 

2014/3/1.1       Zastupitelstvo obce schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva obce.

 

2014/3/1.2       Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení:

Janusz Ondraszek a David Peprník.

 

2014/3/1.3       Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání:

Ivo Špaček a Milan Zakřevský.

 

2014/3/1.4       Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelkou 3. zasedání je Eva Matušková.

 

2014/3/1.5       Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 2. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 26.11.2014.

 

2014/3/1.6       Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 2 ze dne 26.11.2014.

 

2014/3/1.7       Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

2014/3/2          Zastupitelstvo obce Vendryně schvaluje Pořízení změny č. 1 územního plánu Vendryně v souladu s § 6 odst. (5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem bude prověření změn funkčního využití území na základě aktualizovaných územně analytických podkladů a žádostí vlastníků na změny územního plánu Vendryně.

 

2014/3/3          Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy Roberta Cieslara o činnosti spolku MAS Jablunkovsko a přípravě nových stanov.

 

2014/3/4          Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. XI na rok 2014.

 

2014/3/5.1       Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Vendryně na rok 2015.

 

2014/3/5.2       Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce k provádění rozpočtových opatření do výše Kč 500.000,- na jedno rozpočtové opatření

 

2014/3/6          Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku p.č. 103/2 k.ú. Vendryně o výměře 39 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7.930,-Kč.

 

2014/3/7.1       Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Vendryně pro funkční volební období 2014 - 2018.

 

2014/3/7.2       Zastupitelstvo obce schvaluje na základě § 84, odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola s polským jazykem vyučovacím, Szkoła podstawowa z Polskim Językiem Nauczania Vendryně 234, příspěvková organizace, spočívající ve změně názvu na   „Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace“.

 

2014/3/8          Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů, které jsou uvedeny v zápisu.

 

2014/3/9          Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

Vendryně 17. 12. 2014

 

Návrhová komise:         David Peprník                    Janusz Ondraszek

 

Starosta obce:              BOHUSLAV RASZKA

Datum vložení: 19. 12. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2017 7:02
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C