...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

26. zasedání ZO ze dne 18.4.2018

 26. zasedání ZO ze dne 21.2.2018 1

usnesení

USNESENÍ

26. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 18. 4. 2018


 

USNESENÍ 2018/26/1.1

Zastupitelstvo obce schvaluje program 26. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2018/26/1.2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: ZBYHNĚV KUBICZEK a MAREK LAKOTA.

 

USNESENÍ 2018/26/1.3

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou: JIŘINA MOTYKOVÁ a JANUSZ ONDRASZEK.

 

USNESENÍ 2018/26/1.4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 26. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2018/26/1.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 25. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 21. 2. 2018.

 

USNESENÍ 2018/26/1.6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 25. z 21. 2. 2018.

 

USNESENÍ 2018/26/1.7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2018/26/2.1

Zastupitelstvo obce rozhodlo, v souladu s § 27, odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů, že obec Vendryně bude tvořit jeden volební obvod pro „volby do zastupitelstev obcí v roce 2018“.

 

USNESENÍ 2018/26/2.2

Zastupitelstvo obce stanoví, podle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů počet 17 členů zastupitelstva obce Vendryně pro nové volební období 2018 – 2022.

 

USNESENÍ 2018/26/3

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy č. FM/9/j/2018/Ch, mezi dárcem Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, Ostrava, v zastoupení Správou silnic Moravskoslezského kraje p. o. se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287 a obdarovaným obcí Vendryně, se sídlem Vendryně 500, na darování pozemku p. č. 3110/27 (ostatní plocha, ostatní komunikace)  k. ú. Vendryně, o výměře 235 m2, do vlastnictví obce Vendryně.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2018/26/4

Zastupitelstvo obce schvaluje seznam plánovaných akcí na rok 2018 pořádaných v areálu Vendryňského parku a mimo areál Vendryňského parku.

 

USNESENÍ 2018/26/5.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních pro rok 2018 schválených Radou obce na svých schůzích ve dnech 28. 3. 2018 a 11. 4. 2018. 

 

USNESENÍ 2018/26/5.2

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. IV na rok 2018.

 

USNESENÍ 2018/26/5.3

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Vendryně, se sídlem Vendryně 506, PSČ 739 94, na výměnu plynového kotle a otopných těles v budově TJ a na opravu střechy správní budovy TJ v celkové výši 590.424 Kč.

 

USNESENÍ 2018/26/5.4

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Farním sborem Slezské církve evangelické a. v. v Bystřici, se sídlem Bystřice nad Olší 107, PSČ 739 95, na revitalizaci hřbitovní kaple ve Vendryni ve výši 100.000 Kč.

 

USNESENÍ 2018/26/7.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán investičních akcí na rok 2018.

 

USNESENÍ 2018/26/7.2

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spoluúčasti na spolufinancování projektu „Vendryně OK“.

 

USNESENÍ 2018/26/8

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace jednatele společnosti ISNO IT s.r.o. na téma Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) a pověřuje radu k dalšímu dojednání.

ZODP.: RADA OBCE, TERMÍN: BEZODKLADNĚ

 

USNESENÍ 2018/26/9

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupení bytových domů čp. 980 – 983 a pověřuje radu obce dalším jednáním.

ZODP.: RADA OBCE, TERMÍN: BEZODKLADNĚ

 

USNESENÍ 2018/26/10

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty.

 

USNESENÍ 2018/26/11

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesy, návrhy a připomínky členů zastupitelstva obce Vendryně, a přítomných občanů.

 

USNESENÍ 2018/26/12

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

materiály projednané zastupitelstvem obce bez přijatého usnesení:

 

bod jednání 2018/26/6

Schválení zadání stavby hasičské zbrojnice – Požární zbrojnice.

 

Vendryně  23. 4. 2018

 

Návrhová komise:

Zbyhněv Kubiczek           Marek Lakota

 

Starosta obce:

BOHUSLAV RASZKA

 

 

 

Přílohy

Usnesení ZO č.26/2018

USNESENÍ ZO_26_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295,72 kB
Datum vložení: 2. 5. 2018 9:37
Datum poslední aktualizace: 2. 5. 2018 9:40
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C