...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

24. zasedání ZO ze dne 15.12.2017

24. zasedání ZO ze dne 15.12.2017 1

usnesení

USNESENÍ

24. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 15. 12. 2017


 

 

USNESENÍ 2017/24/1.1

Zastupitelstvo obce schvaluje program 24. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2017/24/1.2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: DAVID BÁČA a ROMAN ZEMENE.   

 

USNESENÍ 2017/24/1.3

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou: ALENA BAZGIEROVÁ a BRONISLAV ZAWADA.

 

USNESENÍ 2017/24/1.4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 24. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2017/24/1.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 23. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 15. 11. 2017.

 

USNESENÍ 2017/24/1.6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 23. z 15. 11. 2017.

 

USNESENÍ 2017/24/1.7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2017/24/2

Zastupitelstvo obce schvaluje RO XI. na rok 2017.

 

USNESENÍ 2017/24/3.1

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh schodkového rozpočtu na rok 2018 v rozsahu, který byl zveřejněn na úřední desce (příjmy, výdaje, FRB  a Sociální fond), včetně úpravy – přesun z provozní rezervy do školství ve výši 160 tis. Kč (navýšení provozního příspěvku PZŠ). Schodek rozpočtu bude hrazen z finančních prostředků rozpočtu minulých let.
  2. Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce k provádění rozpočtových opatření do výše Kč 500.000,- na jedno rozpočtové opatření. U dotací v příjmové i výdajové části  - bez omezení.

 

USNESENÍ 2017/24/3.2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019 – 2023.

 

USNESENÍ 2017/24/4

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny neuvolněných členů Zastupitelstva obce ve výši, kterou nově navrhlo Zastupitelstvo obce.

 

USNESENÍ 2017/24/5

Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Vendryně, a to s platností od 1. 1. 2018.

USNESENÍ 2017/24/6

Zastupitelstvo obce schvaluje Předpis č. 5/2017 Tvorba a hospodaření s prostředky „Fondu rozvoje bydlení“, dle § 2395 občanského zákona č. 89/2012.

 

USNESENÍ 2017/24/7.1

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací  SMLOUVY č. FM/19/j/2017/Ch, mezi dárcem Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, Ostrava, v zastoupení Správou silnic Moravskoslezského kraje p. o. se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287 a obdarovaným obcí Vendryně, se sídlem Vendryně 500, na darování pozemku p. č. 787/23 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 142 m2, k. ú. Vendryně, do vlastnictví obce Vendryně.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2017/24/7.2

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací  SMLOUVY č. FM/20/j/2017/Ch, mezi dárcem Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, Ostrava, v zastoupení Správou silnic Moravskoslezského kraje p. o. se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287 a obdarovaným obcí Vendryně, se sídlem Vendryně 500, na darování pozemku p. č. 3224/4 o výměře 22 m2 k. ú. Vendryně, do vlastnictví obce Vendryně.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2017/24/8.1

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí mezi KOVO Třinec, s.r.o. a obcí Vendryně na odkoupení části pozemku p. č. 3224/1 ostatní plocha v k. ú. Vendryně o odhadované velikosti 2 318 m2 za dohodnutou kupní cenu 70,--Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2017/24/8.2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty.

 

USNESENÍ 2017/24/9.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy finančního výboru a zápis č. 5/FV/2017 ze dne 4. 12. 2017

 

USNESENÍ 2017/24/9

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesy, návrhy a připomínky členů zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2017/24/10

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

Vendryně  18. 12. 2017

 

Návrhová komise:DAVID BÁČA, ROMAN ZEMENE

 

Starosta obce: BOHUSLAV RASZKA

Přílohy

Usnesení ZO č.24/2017

USNESENÍ_15.12.2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 299,21 kB
Datum vložení: 26. 12. 2017 12:16
Datum poslední aktualizace: 26. 12. 2017 12:20
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C