...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

23. zasedání ZO ze dne 15.11.2017

23. zasedání ZO ze dne 15.11.2017 1

usnesení

USNESENÍ

23. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 15. 11. 2017


 

USNESENÍ 2017/23/1.1

Zastupitelstvo obce schvaluje program 23. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2017/23/1.2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Janusz Ondraszek a Ivo Špaček.           

 

USNESENÍ 2017/23/1.3

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou: Roman Walkarz a Milan Zakřevský.

 

USNESENÍ 2017/23/1.4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 23. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2017/23/1.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 22. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 13. 09. 2017.

 

USNESENÍ 2017/23/1.6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 22. z 13. 9. 2017.

 

USNESENÍ 2017/23/1.7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2017/23/2

Zastupitelstvo obce schvaluje RO X na rok 2017.

 

USNESENÍ 2017/23/3

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na pozemky pod MK V4.2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

USNESENÍ 2017/23/4

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na budovu č.p. Vendryně 722 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

USNESENÍ 2017/23/5

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr přijetí daru pozemků pod MK B2.2. 

 

USNESENÍ 2017/23/6

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi ……………………………., bytem …………………. jako prodávající a obci Vendryně jako kupující, ve věci odkoupení pozemků p. č. 1133 a  p. č. 1120 v k.ú. Vendryně, za kupní cenu ve výši 58.450,-Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této Kupní smlouvy.

 

USNESENÍ 2017/23/7

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí úvěru z FRB žadateli ………………………, bytem ………………………..,

ve finanční výši dle podané žádosti, odsouhlasené v komisi FRB, viz. přednes, a dále zastupitelstvo obce schvaluje  smlouvu o úvěru pro výše uvedeného žadatele.

 

USNESENÍ 2017/23/8

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 30.000 Kč pro Charitu Třinec, na provoz sociální služby.

 

USNESENÍ 2017/23/9

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na dopravu do speciální ZŠ v Novém Městě nad Metují pro hendikepovaného chlapce z obce Vendryně  ve výši 27.000 Kč.

 

USNESENÍ 2017/23/10.1

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 2017/21/4.1 ze dne 21. 6. 2017.

 

USNESENÍ 2017/23/10.2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu revizní komise Slezského vodohospodářského svazku  za rok 2016.

 

USNESENÍ 2017/23/10.3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za rok 2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVHS za rok 2016.

 

USNESENÍ 2017/23/11

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy finančního výboru a zápis č. 4/FV/2017 ze dne 13.11.2017.

 

USNESENÍ 2017/23/12

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty.

 

USNESENÍ 2017/23/13.1.

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč pro Sociální služby města Třinec na provoz  a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 

USNESENÍ 2017/23/13.2

Zastupitelstvo obce nedoporučuje podpořit projekt na obnovu Faunaparku ve Frýdku-Místku.

 

USNESENÍ 2017/23/13.3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis výboru pro národnostní menšiny č. 3/2017 ze dne 9.11.2017.

 

USNESENÍ 2017/23/13.4

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení odběrného místa vodovodní přípojky ve prospěch vlastníků domu čp. 92.

 

USNESENÍ 2017/23/13

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesy, návrhy a připomínky členů zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2017/23/14

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

Vendryně  16. 11. 2017

 

 

Návrhová komise:

Janusz Ondraszek

 

Ivo Špaček

 

 

Starosta obce:

BOHUSLAV RASZKA

Přílohy

Usnesení ZO č.23/2017

USNESENÍ ZO_23_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,03 kB
Datum vložení: 29. 11. 2017 13:10
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 13:12
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C