...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

20. zasedání ZO ze dne 24.5.2017

20. zasedání ZO ze dne 24.5.2017 1

usnesení

USNESENÍ

20. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 24. 5. 2017


 

USNESENÍ 2017/20/1.1

Zastupitelstvo obce schvaluje program 20. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2017/20/1.2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Alena Bazgierová a Bronislav Zawada.

 

USNESENÍ 2017/20/1.3

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou: David Báča a Danuše Hartmanová.

 

USNESENÍ 2017/20/1.4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 20. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2017/20/1.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 19. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 19. 04. 2017.

 

USNESENÍ 2017/20/1.6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 19 ze dne 19. 4. 2017 proběhne na příštím zasedání Zastupitelstva obce dne 21. 6. 2017.

 

USNESENÍ 2017/20/1.7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2017/20/2

            Zastupitelstvo obce Vendryně po projednání návrhu na vydání změny č. 1A územního plánu Vendryně s jeho odůvodněním (příloha č. 1 usnesení):

I. o v ě ř u j e

dle § 54, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že změna č. 1A územního plánu Vendryně není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem – Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.

II. v y d á v á

podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti změnu č. 1A územního plánu Vendryně formou opatření obecné povahy.

 

USNESENÍ 2017/20/3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty obce.

 

USNESENÍ 2017/20/4.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů.

 

USNESENÍ 2017/20/4.2

Zastupitelstvo obce ukládá výboru pro národnostní menšiny připravit návrh na řešení poměru českých a polských knih v knihovně.

Termín:  20. 09. 2017 (zasedání ZO č.22)

 

USNESENÍ 2017/20/5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

Vendryně  24. 5. 2017

 

 

Návrhová komise:

Alena Bazgierová

 

Bronislav Zawada

 

Starosta obce:

BOHUSLAV RASZKA

Přílohy

Usnesení ZO č.20/2017

USNESENÍ ZO_20_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,02 kB
Datum vložení: 31. 5. 2017 10:25
Datum poslední aktualizace: 19. 7. 2017 23:28
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C