...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

19. zasedání ZO ze dne 19.4.2017

19. zasedání ZO ze dne 19.4.2017 1

usnesení

USNESENÍ

19. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 19. 4. 2017


 

USNESENÍ 2017/19/1.1

Zastupitelstvo obce schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2017/19/1.2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Roman Walkarz a Milan Zakřevský.  

 

USNESENÍ 2017/19/1.3

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou: Jiřina Motyková a Ivo Špaček.

 

USNESENÍ 2017/19/1.4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 19. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2017/19/1.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 18. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 22. 02. 2017.

 

USNESENÍ 2017/19/1.6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 18 ze dne ze dne 22. 2. 2017.

 

USNESENÍ 2017/19/1.7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2017/19/2

Zastupitelstvo obce schvaluje dotace na rok 2017 pro MK PZKO Vendryně ve výši Kč 119.000,-  a pro Macierz Szkolną w Wędryni- Matici školskou ve Vendryni Kč 50.000,-, včetně smluv o poskytnutí dotace a pověřuje starostu jejich podpisem.

 

USNESENÍ 2017/19/3.1

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření V. na rok 2017, včetně změn schválených zastupitelstvem obce.

 

USNESENÍ 2017/19/3.2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017.

 

USNESENÍ 2017/19/4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ředitele hotelu Vitality a ředitele společnosti NEJ TV ve věci možnosti rozšíření optického propojení.

 

USNESENÍ 2017/19/5.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci převodu nemovitostí v katastrálním území obce Vendryně.

 

 

USNESENÍ  2017/19/5.2

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a schvaluje záměr o úplatném nabytí nemovitostí do vlastnictví obce Vendryně. Jedná se o pozemek p. č. 3081/1, budovu Adama Borka Vendryně čp. 22 a pozemek p. č. 3106 za objektem kulturního domu Czytelnia, vše v k.ú. Vendryně.

 

USNESENÍ 2017/19/6.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty týkající se investičních akcí obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2017/19/6.2

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nové skutečnosti, týkající se projektu požární zbrojnice a ukládá radě obce zajistit odborný statický posudek ke stávajícímu stavu budovy požární zbrojnice a vyhodnotit oprávněnost požadavků JPO5 a předložit koncepci vývoje JPO5.    

 

USNESENÍ 2017/19/7

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr přijetí daru pozemků p.č. 2185/2, 2210/1, 2211/7, 2211/5, 2211/6 vše v k.ú Vendryně pod MK V 4.2 Dudys - Klus.

 

USNESENÍ 2017/19/8

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje  pozemku p.č. 2767 - ostatní plocha k.ú. Vendryně o výměře 268 m2, zveřejnění tohoto záměru na úřední desce, vyhotovení kupní smlouvy včetně znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé prodávaného pozemku.

 

USNESENÍ 2017/19/9

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí  úvěrů z FRB žadatelům p. Janě Horákové, bytem Vendryně 285,  p. Ivanu Pálovi, bytem Vendryně 206, p. Pavlu Walaskému, bytem Vendryně 628, ve finanční výši dle podaných žádostí, odsouhlasených v komisi FRB,  viz. přednes, a dále zastupitelstvo obce schvaluje  smlouvy o úvěrech pro výše uvedené žadatele.

 

USNESENÍ 2017/19/10

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení členských příspěvků SOJ o Kč 7,-/občan.

 

USNESENÍ 2017/19/11.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy výboru pro národnostní menšiny a zápis č. 2/2017 ze dne 11.4.2017.

 

USNESENÍ 2017/19/11.2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy finančního výboru  a zápis č. 2/FV/2017 ze dne 10.4.2017.

 

USNESENÍ 2017/19/12

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesy, návrhy a připomínky členů zastupitelstva obce Vendryně a přítomných občanů.

 

USNESENÍ 2017/19/12.1

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnit seznam akcí v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o akci rádia Helax konanou dne 21. 7. 2017.

 

USNESENÍ 2017/19/12.2

Zastupitelstvo obce na základě § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích odvolává z funkce členku finančního výboru Bc. Lenku Samiecovou a člena výboru pro národnostní menšiny Ing. Romana Walkarze.

 

USNESENÍ 2017/19/12.3

Zastupitelstvo obce ukládá radě obce vyhotovit vyhlášku o zákazu provozování výherních hracích automatů.

 

USNESENÍ 2017/19/13

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

Vendryně  20. 4. 2017

 

Návrhová komise:

Roman Walkarz

 

Milan Zakřevský

 

Starosta obce:

BOHUSLAV RASZKA

 

 

 

 

 

 

Přílohy

Usnesení ZO č.19/2017

USNESENÍ ZO_19_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 302,61 kB
Datum vložení: 26. 4. 2017 8:24
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2017 23:42
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C