...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

16. zasedání ZO ze dne 21.12.2016

16. zasedání ZO ze dne 21.12.2016 1

.

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva Obce Vendryně dne 21. 12. 2016


 

USNESENÍ 2016/16/1.1

Zastupitelstvo obce schvaluje program 16. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2016/16/1.2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: David Báča a Roman Zemene.

 

USNESENÍ 2016/16/1.3

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou: Alena Bazgierová a Zbyhněv Kubiczek.

 

USNESENÍ 2016/16/1.4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 16. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2016/16/1.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 15. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 16. 11. 2016.

 

USNESENÍ 2016/16/1.6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 15 ze dne 16. 11. 2016.

 

USNESENÍ 2016/16/1.7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2016/16/2

Zastupitelstvo obce schvaluje

Rozdělení změny č. 1 Územního plánu Vendryně dle důvodové zprávy a to tak, že nově bude ze změny č. 1 oddělena Změna č. 1A územního plánu Vendryně, která bude řešit pouze stezku pro chodce a cyklisty pod ozn. č. 1/VD1 včetně vymezení ploch veřejného prostranství s její realizací souvisejících.

 

USNESENÍ 2016/16/3.1

a) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017 s úpravou, že z oddílu 37 bude vyňata částka 3 mil. Kč na ozelenění valu a bude vložena do rezervy na investiční výdaje.

 

b) Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce k provádění rozpočtových opatření do výše Kč 500.000,- na jedno rozpočtové opatření. U dotací v příjmové i výdajové části  - bez omezení.

 

USNESENÍ 2016/16/3.2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2021.

 

USNESENÍ 2016/16/4

Zastupitelstvo obce schvaluje RO VIII  na rok 2016.

 

USNESENÍ 2016/16/5

Zastupitelstvo obce schvaluje  odměny  neuvolněných  členů Zastupitelstva  obce ve  výši, jak je navržena od 01.01.2017.  

 

USNESENÍ 2016/16/6

Zastupitelstvo obce schvaluje změny v Tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu s platností od 1. 1. 2017.

 

USNESENÍ 2016/16/7.1.1

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení zastupitelstva obce Vendryně č. 2016/14/10.2 ze dne 21. 9. 2016 (ve znění: Zastupitelstvo obce schvaluje Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje pro projekt „Pořízení nového automobilu, pro zdokonalení sociálních služeb v obci Vendryně“, na který bude podána žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi pro sociálně vyloučené lokality.

 

USNESENÍ 2016/16/7.1.2

Zastupitelstvo obce schvaluje Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal Strategický plán rozvoje obce Vendryně 2014 - 2020 pro projekt „Pořízení nového automobilu, pro zdokonalení sociálních služeb v obci Vendryně“, na který je podána žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi pro sociálně vyloučené lokality.

 

USNESENÍ 2016/16/7.2.1

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení zastupitelstva obce Vendryně č. 2016/14/10.1 ze dne 21. 9. 2016 (ve znění: Zastupitelstvo obce schvaluje Pověřovací akt pro Dům s pečovatelskou službou k projektu „Pořízení nového automobilu, pro zdokonalení sociálních služeb v obci Vendryně“, na který bude podána žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi pro sociálně vyloučené lokality).

 

USNESENÍ 2016/16/7.2.2

Zastupitelstvo obce schvaluje Pověřovací akt pro Sociální služby obce Vendryně k projektu „Pořízení nového automobilu, pro zdokonalení sociálních služeb v obci Vendryně“, na který je podána žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi pro sociálně vyloučené lokality.

 

USNESENÍ 2016/16/8

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 6/FV/2016 Finančního výboru ze dne 19. 12. 2016.

USNESENÍ 2016/16/9.1

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 500 tis. Kč a navrhuje pověřit starostu obce, aby projednal případnou pomoc z města Třinec.

USNESENÍ 2016/16/9

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesy, návrhy a připomínky členů zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ2016/16/10

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

 

Vendryně  22. 12. 2016

 

 

Návrhová komise:

DAVID BÁČA

 

ROMAN ZEMENE

 

Starosta obce:

BOHUSLAV RASZKA

Přílohy

Usnesení ZO 16/2016

USNESENÍ ZO_16_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295,12 kB
Datum vložení: 18. 1. 2017 15:10
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2017 23:33
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C