...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

14. zasedání ZO ze dne 21.9. 2016

14. zasedání ZO ze dne 21.9. 2016

.

USNESENÍ

14. zasedání Zastupitelstva Obce Vendryně dne 21. 09. 2016

 

USNESENÍ 2016/14/1.1

Zastupitelstvo obce schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2016/14/1.2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jiřina Motyková a Janusz Ondraszek.

 

USNESENÍ 2016/14/1.3

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou: Marek Lakota a David Peprník.

 

USNESENÍ 2016/14/1.4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 14. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2016/14/1.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 13. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 22. 06. 2016.

 

USNESENÍ 2016/14/1.6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 13 ze dne 22. 06. 2016.

 

USNESENÍ 2016/14/1.7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2016/14/2

Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. V na rok 2016.

 

USNESENÍ 2016/14/3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za 1. pololetí roku 2016.

 

USNESENÍ 2016/14/4

Zastupitelstvo obce schvaluje předčasné splacení obou úvěrů a pověřuje starostu obce podpisem smluv o jejich předčasném splacení a dále schvaluje, že o příslušnou částku bude doplněno rozpočtové opatření č. V na rok 2016.

 

USNESENÍ 2016/14/5

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace v roce 2016 a pověřuje starostu jejich podpisem.

 

USNESENÍ 2016/14/6

Zastupitelstvo obce Vendryně:

 

Bere na vědomí informaci o přezkumech územního plánu Vendryně krajským úřadem a žádost pana Zdeňka Kolarczyka  ČJ.OÚV/1641/2016/MAR., která bude zařazena do změny č. 2 ÚP Vendryně

 

Schvaluje v souladu s § 55 odst. 3) stavebního zákona, že obsahem změny č. 1 územního plánu Vendryně bude také nové stanovení zákonných podmínek pro plochy zemědělské NZ a součástí odůvodnění změny č. 1 bude i řádné vypořádání námitky ze dne 9. 7. 2014 a připomínky ze dne  19. 8. 2013 vztahující se k parcele č. 3615/13 v k. ú. Vendryně.

 

USNESENÍ 2016/14/7

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 obce Vendryně o nočním klidu.

 

USNESENÍ 2016/14/8.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu revizní komise Slezského vodohospodářského svazku za rok 2015 a závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

 

USNESENÍ 2016/14/8.2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

 

USNESENÍ 2016/14/9

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty týkající se formy územní a partnerské spolupráce obcí Třinecka a Jablunkovska.

 

USNESENÍ 2016/14/10.1

Zastupitelstvo obce schvaluje Pověřovací akt pro Dům s pečovatelskou službou k projektu „Pořízení nového automobilu, pro zdokonalení sociálních služeb v obci Vendryně“, na který bude podána žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi pro sociálně vyloučené lokality.

 

USNESENÍ 2016/14/10.2

Zastupitelstvo obce schvaluje Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje pro projekt „Pořízení nového automobilu, pro zdokonalení sociálních služeb v obci Vendryně“, na který bude podána žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi pro sociálně vyloučené lokality.

 

USNESENÍ 2016/14/11

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru.

 

USNESENÍ 2016/14/12

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 4/FV/2016 finančního výboru ze dne 19. 09. 2016.

 

USNESENÍ 2016/14/13

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy komise Kultury a sportu.

 

USNESENÍ 2016/14/14.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesy, návrhy a připomínky členů zastupitelstva obce Vendryně a přítomných občanů.

 

USNESENÍ 2016/14/14.2

Zastupitelstvo obce ukládá radě obce Vendryně pravidelně kontrolovat zadané úkoly.

 

USNESENÍ2016/14/15

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

 

Vendryně  23. 09. 2016

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komise:

JIŘINA MOTYKOVÁ

 

JANUSZ ONDRASZEK

 

 

 

 

Starosta obce:

BOHUSLAV RASZKA

 

 

 

 

Přílohy

Usnesení ZO č. 14/2016

ZO_14_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295,12 kB
Datum vložení: 3. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 3. 2017 5:19
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C