...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 99 - 11.8.2022

USNESENÍ RO č. 99 - 11.8.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 11. srpna 2022

USNESENÍ č. 99

z jednání Rady obce Vendryně dne 11. srpna 2022

22/99/1

Rada obce Vendryně schválila program 99. schůze rady obce. 

22/99/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/99/3.1

Rada obce Vendryně schválila poskytnout finanční dar rozhodčímu R. L. ve výši 1.500 Kč, k zajištění přátelského fotbalového utkání na Vendryňském letním karnevale a poskytnutí nápojových lístků fotbalistům Horňáci - Dolňáci.

22/99/3.2

Rada obce Vendryně schválila výsledky výběrové komise na zakázku malého rozsahu pod označením „Rekonstrukce bytu č. 2, v budově č. p. 600 ve Vendryni“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Jako technický dozor schválila Ing. Petra Váňu.

22/99/3.3

Rada obce Vendryně schválila žádost ředitelky Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Naděždy Urbanové, o udělení souhlasu s čerpáním finančních prostředků z výzvy MŠMT – Šablony pro MŠ a ZŠ I, č. 02_22_022.

22/99/3.4

Rada obce Vendryně schválila předfinancování projektu „Šablony OP JAK“ z výzvy č. 02_22_002 formou navýšení provozního příspěvku na rok 2022 Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, a to o částku 50.000 Kč.   

22/99/3.5

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. X na rok 2022.

22/99/3.6

Rada obce Vendryně udělila trvalý souhlas Základní škole Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, k přijímání darů z charitativního projektu „Obědy pro děti“, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4.

22/99/3.7

Rada obce Vendryně schválila zadání zakázky na výmalbu Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, firmě Petr Heczko – malířství, natěračství, se sídlem Erbenova 806, 739 61 Třinec, za nabídkovou cenu a pověřuje starostu podpisem objednávky.

 

Ve Vendryni dne 11. srpna 2022
 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.99/2022

RO_99_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,41 kB
Datum vložení: 25. 8. 2022 8:52
Datum poslední aktualizace: 25. 8. 2022 8:55
Autor: Miroslav Slaninák