...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 97 - 13.7.2022

USNESENÍ RO č. 97 - 13.7.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 13. července 2022

USNESENÍ č. 97

z jednání Rady obce Vendryně dne 13. července 2022

 

 

22/97/1

Rada obce Vendryně schválila program 97. schůze rady obce. 

22/97/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/97/3.1

Rada obce Vendryně schválila zvýšení hodnoty stravenky na akce Slezský dřevorubec a Vendryňský letní karneval.

22/97/3.2

Rada obce Vendryně udělila souhlas s čerpáním rezervního fondu Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně,
na pokrytí části zvýšených výdajů na energie a schválila navýšení neinvestičního (provozního) příspěvku pro tuto příspěvkovou organizaci ve výši dle zápisu.

22/97/3.3

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. IX na rok 2022.

22/97/3.4

Rada obce Vendryně schválila uzavření pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, dle předložené cenové nabídky a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

22/97/3.5.1

Rada obce Vendryně schválila výsledky výběrové komise na zakázku malého rozsahu pod označením „ Opravy místních komunikací v obci v roce 2022“.

22/97/3.5.2

Rada obce Vendryně schválila Návrh smlouvy o dílo na „Opravy místních komunikací v obci v roce 2022“ s vítěznou firmou a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

22/97/3.5.3

Rada obce Vendryně schválila Ing. Sylvu Váňovou jako technický dozor na zakázku malého rozsahu pod označením „Opravy místních komunikací v obci v roce 2022“.

22/97/3.6

Rada obce Vendryně schválila prodloužení nájmu bytu č.p. 722/2 do 06.09.2023
a pověřuje starostu podpisem dodatku o prodloužení nájmu k nájemní smlouvě. 

22/97/3.7

Rada obce Vendryně vzala na vědomí aktualizované znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektu „Školní dílny u PZŠ Vendryně, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013180“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020.

 

Ve Vendryni dne 13. července 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.97/2022

Usnesení rady obce č. 97.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,89 kB
Datum vložení: 28. 7. 2022 13:01
Datum poslední aktualizace: 28. 7. 2022 13:03
Autor: Miroslav Slaninák