...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 94 - 1.6.2022

USNESENÍ RO č. 94 - 1.6.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 1. června 2022

USNESENÍ č. 94

z jednání Rady obce Vendryně dne 1. června 2022

22/94/1

Rada obce Vendryně schválila program 94. schůze rady obce. 

22/94/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/94/3.1

Rada obce Vendryně schválila podepsání nové smlouvy na provoz webových stránek obce Vendryně. 

22/94/3.2

Rada obce Vendryně udělila souhlas s vyřazením hmotného investičního majetku z majetkové evidence Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

22/94/3.3

Rada obce Vendryně schválila mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Vendryně 236, Mgr. Bohuslavě Buré, ve výši dle zápisu.

22/94/3.4

Rada obce Vendryně schválila mimořádnou odměnu řediteli Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, Mgr. Krzysztofu Gąsiorowskému, ve výši dle zápisu.

22/94/3.5

Rada obce Vendryně vzala na vědomí předložené cenové nabídky, schválila zakoupení kamerového systému pro monitorování budovy obecního úřadu u firmy S.I.T. Service – Petr Ostruszka, Vendryně 999, 739 94 Vendryně, IČO: 73110175
za nabídkovou cenu a pověřuje starostu obce podpisem objednávky.

22/94/3.6

Rada obce Vendryně vzala na vědomí předložené cenové nabídky, schválila zakoupení kamerového systému pro monitorování budovy, okolí a parkoviště školních dílen u polské základní školy u firmy S.I.T. Service – Petr Ostruszka, Vendryně 999, 739 94 Vendryně, IČO: 73110175 za nabídkovou cenu a pověřuje starostu obce podpisem objednávky.

22/94/3.7

Rada obce Vendryně schválila poskytnout Nemocnici Třinec, p. o. Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, dar ve výši 5 tis. Kč na obnovení a doplnění rehabilitačních pomůcek pro své klienty na oddělení sociálních lůžek.

22/94/3.8

Rada obce Vendryně schválila firmu SOLODOOR, Frýdecká 494, 739 61 Třinec, na dodávku pod označením „Výměna dveří v MŠ Vendryně“, včetně uzavření smlouvy o dílo.

22/94/3.9

Rada obce Vendryně schválila zadání zakázky malého rozsahu včetně zadávací dokumentace na stavební práce pod označením „Autobusová zastávka „U Kříže“, včetně chodníku“, schválila obeslat firmy dle zápisu a do výběrové komise jmenovala tyto členy: R. Sikora, DiS.; B. Raszka; R. Martynková; náhradník A. Minaříková.

22/94/3.10

Rada obce Vendryně schválila umístění a realizaci stavby pod označením Silnice III/01142 - rekonstrukce mostu ev.č. 01142-1 přes řeku Olší v obci Bystřice“, kde v rámci této stavby dojde k dotčení části pozemku parc. č. 4558 k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce Vendryně, předpokládaný trvalý zábor činí 143 m2.

22/94/3.11

Rada obce Vendryně schválila nákup dveří do stánků ve Vendryňském parku u firmy Truhlářství Kabourek, Meclov 48, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 68789068 za nabídkovou cenu a pověřuje starostu obce podpisem objednávky.

 

Ve Vendryni dne 1. června 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.94/2022

RO_94_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 129,03 kB
Datum vložení: 16. 6. 2022 7:23
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2022 15:39
Autor: Miroslav Slaninák