...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 92 - 4.5.2022

USNESENÍ RO č. 92 - 4.5.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 4. května 2022

USNESENÍ č. 92

z jednání Rady obce Vendryně dne 4. května 2022

22/92/1

Rada obce Vendryně schválila program 92. schůze rady obce. 

22/92/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/92/3.1

Rada obce Vendryně schválila cenovou nabídku na změnu projektové dokumentace Nového obecního úřadu Vendryně, od f. NAZCA, s.r.o. Bystřice 1153, ve výši 194.600,- Kč bez DPH, schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a pověřuje starostu obce jeho podpisem.

22/92/3.2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí návrh darovací smlouvy na pozemky pod komunikací NU -2, „ Lesní cesta do Nýdku“ a doporučuje Zastupitelstvu obce Vendryně ke schválení.

22/92/3.3.1

Rada obce Vendryně vzala na vědomí cenovou nabídku na opravu „Lesní cesty do Nýdku technologií Jetpatcher“.

22/92/3.3.2

Rada obce Vendryně schválila zadat opravu Lesní cesty do Nýdku a výtluků firmě Lesostavby Frýdek – Místek a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

22/92/3.4.1

Rada obce Vendryně schválila předložený plán oprav místních komunikací pro letošní rok.

22/92/3.4.2

Rada obce Vendryně schválila zadat zpracování položkového rozpočtu pro zakázku malého rozsahu Ing. Sylvě Váňové.

22/92/3.5

Rada obce Vendryně schválila přijetí daru umělého kameniva od Třineckých železáren a.s. Třinec, darovací smlouvu a pověřuje starostu podpisem. 

22/92/3.6

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. V na rok 2022.

22/92/3.7

Rada obce Vendryně schválila uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 1672912910 o pojištění majetku, obecné odpovědnosti a odpovědnosti zastupitelů se společností Generali Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1 a pověřuje starostu jeho podpisem.

 
 

Ve Vendryni dne 4. května 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.92/2022

RO_92_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,34 kB
Datum vložení: 23. 5. 2022 7:19
Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2022 11:57
Autor: Miroslav Slaninák