...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 91 - 20.4.2022

USNESENÍ RO č. 90 - 20.4.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 20. dubna 2022

USNESENÍ č. 91

z jednání Rady obce Vendryně dne 20. dubna 2022


22/91/1

Rada obce Vendryně schválila program 91. schůze rady obce. 

22/91/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/91/3.1

Rada obce Vendryně schválila uzavřít s paní Ciencialovou Olgou nájemní smlouvu na byt č. 10 v Domě s pečovatelskou službou, Vendryně 172, na základě doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu Magistrátem města Třince, odborem sociálních věcí.

22/91/3.2

Rada obce Vendryně schválila zřízení tří termínovaných vkladů, každý ve výši 20 mil. Kč, a to u České spořitelny a.s., u Komerční banky a.s. a u Československé obchodní banky a.s., a pověřuje starostu podpisem smluv s jednotlivými bankami.

22/91/3.3

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. IV na rok 2022.

22/91/3.4

Rada obce Vendryně schválila přijetí brigádníků na letní měsíce roku 2022 tak, jak je uvedeno v zápisu.

22/91/3.5

Rada obce Vendryně schválila stavbu a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby  č. IV-12-8023359/Vendryně parc. č. 3446/3 vNN, kNN,  pro realizaci stavby zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN, pod označením “Vendryně, parc. č. 3446/3vNN, kNN“ stavbou dojde k dotčení pozemku parc. č  3443/1  v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita Ve Vápence).

22/91/3.6

Rada obce Vendryně schválila stavbu a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-8029464/1, pro realizaci stavby zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN, pod označením “Vendryně, parc. č. 4557/1 a 4045/1 NNk“ stavbou dojde k dotčení pozemku parc. č. 4557/1  v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita Zaolší naproti MŠ).

 

Ve Vendryni dne 20. dubna 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.91/2022

Usnesení rady obce č. 91.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 125,54 kB
Datum vložení: 6. 5. 2022 11:50
Datum poslední aktualizace: 6. 5. 2022 11:53
Autor: Miroslav Slaninák