...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 90 - 6.4.2022

USNESENÍ RO č. 90 - 6.4.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 6. dubna 2022

USNESENÍ č. 90

z jednání Rady obce Vendryně dne 6. dubna 2022


22/90/1

Rada obce Vendryně schválila program 90. schůze rady obce. 

22/90/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/90/3.1

Rada obce Vendryně schválila vyřazení majetku z evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 43.668,75 Kč k 07.04.2022 a předání tohoto majetku vyřazeného z evidence na místo sběrného dvora v Třinci, na místo zpětného odběru elektrozařízení zřízeného u Staré školy.

22/90/3.2

Rada obce Vendryně schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč pro neziskovou organizaci Zdravotní klaun, o.p.s. sídlem Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, na zajištění služby Zdravotní klaun, která je poskytována hospitalizovaným dětem a seniorům v domovech důchodců v našem regionu.

22/90/3.3

Rada obce Vendryně schválila poskytnout organizaci Linka bezpečí, z.s., sídlem Ústavní 95, Praha, finanční dar ve výši 2.000 Kč na zajištění provozu bezplatné tel. linky, která pomáhá dětem v krizových situacích.

22/90/3.4

Rada obce Vendryně neschválila žádost ředitele Senior domy POHODA a.s. Třinec o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění spolufinancování pobytových sociálních služeb.

22/90/3.5

Rada obce Vendryně schválila poskytnout finanční dar ve výši 20.000 Kč, na provoz letního tábora pro mládež, který pořádá Selesiánský klub mládeže, z.s. Pardubice, sídlem Zborovského nám. 2018, ve dnech 23.–30.8.2022 v prostorách Římskokatolického farního úřadu ve Vendryni.

22/90/3.6

Rada obce Vendryně schválila schválit poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Charitě Třinec, sídlem Lidická 1272, Třinec, na částečné pokrytí nákladů charitní asistenční služby – osobní asistence, která je poskytována klientům obce Vendryně.

22/90/3.7

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Zápis z jednání sociální komise konané dne 16. března 2022.

22/90/3.8.1

Rada obce Vendryně schválila firmu Dobráci s.r.o., Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava SK, pobočka ČR – Ledečská 2628, 580 01 Havlíčkův Brod, na dodávku pod označením „Nákup ojetého hasičského vozidla pro JSDH Vendryně“, za nabídkovou cenu.

22/90/3.8.2

Rada obce Vendryně schválila Kupní smlouvu na tuto dodávku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

22/90/3.9

Rada obce Vendryně schválila celoroční objednávku na výkopové práce, nakládku materiálu a dopravu v obci Vendryně na rok 2022 s firmami dle zápisu.

22/90/3.10

Rada obce Vendryně schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů, poskytovatel služby: EKO-PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71, Hlincová Hora.

22/90/3.11

Rada obce Vendryně schválila smlouvy dodavatele elektrické energie eYello k.s., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, pro všechna odběrná místa ve správě Obce Vendryně a pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv.

22/90/3.12

Rada obce Vendryně schválila nového dodavatele plynu ARMEX ENERGY a.s., se sídlem Folknářská 1246/11, 405 02 Děčín, pro odběrná místa Obecní úřad, Knihovna, Dům s pečovatelskou službou, současně schválila smlouvy dodavatele plynu a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

22/90/3.13

Rada obce Vendryně schválila změnu v pasportu katolického hřbitova dle přednesu a schválila objednání provedení změn v GIS u firmy Digis, s.r.o.

22/90/3.14

Rada obce Vendryně schválila Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od Women for women, o.p.s., v rámci projektu „OBĚDY PRO DĚTI“ a pověřuje ředitelku ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek,
739 94 Vendryně podpisem Darovací smlouvy na finanční dar. 

 

 

Ve Vendryni dne 6. dubna 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.90/2022

ro_90_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137 kB
Datum vložení: 26. 4. 2022 12:05
Datum poslední aktualizace: 6. 5. 2022 12:07
Autor: Miroslav Slaninák