...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 85 - 2.2.2022

USNESENÍ RO č. 85 - 2.2.2022 1

z mimořádného jednání Rady obce Vendryně dne 2. února 2022

USNESENÍ č. 85

z mimořádného jednání Rady obce Vendryně dne 2. února 2022

22/85/1

Rada obce Vendryně schválila program 85. mimořádné schůze rady obce. 

22/85/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/85/3.1

Rada obce Vendryně schválila vyloučení účastníka STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, v souladu s ust. § 122 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť tento účastník nepředložil doklady na základě výzvy učiněné v souladu s ust. § 122 odst. 3 tohoto zákona (neposkytl součinnost k uzavření smlouvy).

22/85/3.1.2

Rada obce Vendryně schválila uzavření smlouvy s dodavatelem Společnost SaS
a MVEX, stezka Vendryně/ Správce společnosti - Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 47674539 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

 

Ve Vendryni dne 2. února 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.85/2022

RO_85_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 123,55 kB
Datum vložení: 9. 2. 2022 15:50
Datum poslední aktualizace: 9. 2. 2022 15:52
Autor: Miroslav Slaninák