...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 84 - 26.1.2022

USNESENÍ RO č. 84 - 26.1.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 26. ledna 2022

USNESENÍ č. 84

z jednání Rady obce Vendryně dne 26. ledna 2022

22/84/1

Rada obce Vendryně schválila program 84. schůze rady obce. 

22/84/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/84/3.1

Rada obce Vendryně vzala na vědomí přiložené cenové nabídky, schválila zakoupení elektronické úřední desky u firmy Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714 za nabídkovou cenu, a uložila správci sítě zajištění objednávky.  

22/84/3.2

Rada obce Vendryně schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na organizaci XXIV. ročníku lyžařských závodů pro žáky základních škol jablunkovského regionu „Beskydská lyže 2022“, která se uskuteční dne 19.02.2022 ve Ski Areálu Mosty u Jablunkova, a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy. Dar bude poskytnut pouze v případě, že bude sportovní akce realizována.

22/84/3.3

Rada obce Vendryně schválila uzavřít s paní A. Frankovou nájemní smlouvu na byt č. 1 v Domě s pečovatelskou službou Vendryně 172 na základě doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu Magistrátem města Třince, odborem sociálních věcí.

22/84/3.4

Rada obce Vendryně neschválila zakoupení DRONU DJI Mavic Air 2 Fly More Combo.

22/84/3.5

Rada obce Vendryně vzala na vědomí výši inflace stanovenou ČSÚ za rok 2021 a rozhodla zvýšit nájmy obecních bytů a nebytových prostor o míru inflace od 01.04.2022.  

22/84/3.6

Rada obce Vendryně schválila uzavřít celoroční objednávku na dopravní značení a práce s tím spojené s firmou Značení cest s.r.o.. 

22/84/3.7

Rada obce Vendryně schválila uzavřít celoroční objednávku na provádění údržby zeleně na hřbitovech ve Vendryni s firmou Jakubík Návsí.

22/84/3.8

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP – 12-8025447, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy zemní kabelové přípojky NN pod označením „Vendryně č. parc.1752/1, 4121579050 kNN, stavbou došlo k dotčení pozemku p. č. 1770/1 v k. ú. Vendryně,  který je ve vlastnictví obce (lokalita cesta od Kříže ke kravínu. p. Macura).

22/84/3.9

Rada obce Vendryně schválila zadání zakázky malého rozsahu včetně zadávací dokumentace na stavební práce pod označením „Rekonstrukce bytu č. 1 v budově č. p. 600 ve Vendryni“.

22/84/3.10

Rada obce Vendryně schválila záměr odkoupení pozemku parc. č. 2103/1 v  k. ú. Bystřice, do vlastnictví obce Vendryně, za cenu dle znaleckého posudku.

22/84/3.11

Rada obce Vendryně schválila navýšení provozního příspěvku na rok 2022 Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, a to o částku 28.700 Kč.

22/84/3.12

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Zápis z jednání sociální komise konané dne 5. ledna 2022.

22/84/3.13.1

Rada obce Vendryně schválila uzavření Dohody o ukončení smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s MUDr. Halinou Plitkovou, se sídlem T. G. Masaryka 495, 738 01 Frýdek-Místek a pověřuje starostu podpisem této dohody.

22/84/3.13.2

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o poskytování preventivních lékařských prohlídek a dalších lékařských vyšetřeních požadovaných zaměstnavatelem s MUDr. Helenou Zowadovou, se sídlem Míru 275, 739 61 Třinec a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Ve Vendryni dne 26. ledna 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.84/2022

RO_84_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,91 kB
Datum vložení: 9. 2. 2022 15:47
Datum poslední aktualizace: 9. 2. 2022 15:50
Autor: Miroslav Slaninák