...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 82 - 22.12.2021

 USNESENÍ RO č. 82 - 22.12.2021 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 22. prosince 2021

USNESENÍ č. 82

z jednání Rady obce Vendryně dne 22. prosince 2021

21/82/1

Rada obce Vendryně schválila program 81. schůze rady obce. 

21/82/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

21/82/3.1

Rada obce Vendryně schválila udělení plné moci mezi zmocnitelem Obcí Vendryně, zastoupenou Raimundem Sikorou, DiS., starostou obce, a zmocněncem Ing. Davidem Biegunem, jednatelem společnosti BBF GROUP s.r.o., k zastupování u projektu ve výzvě zaměřené na „Pokročilé metody ve vzdělávání“ v rámci ITI Ostravsko 2021–2027 ve věcech zmíněných v Zápise Rady obce Vendryně č. 82, a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

21/82/3.2

Rada obce Vendryně schválila rozpočty příspěvkových organizací obce Vendryně na rok 2022 a stanovila provozní příspěvky pro jednotlivé příspěvkové organizace ve výši dle zápisu.

21/82/3.3

Rada obce Vendryně schválila Střednědobé výhledy rozpočtů všech příspěvkových organizací obce pro období 2023–2024.

21/82/3.4

Rada obce Vendryně schválila navýšení provozního příspěvku na rok 2021 Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, a to o částku 10.849 Kč.

21/82/3.5

Rada obce Vendryně schválila poskytnutí finančního daru slečně K. M., trvale bytem Vendryně XX, ve výši uvedené v zápisu, a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

21/82/3.6

Rada obce Vendryně schválila žádost o přerozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace tak, jak je uvedeno v zápisu.

21/82/3.7

Rada obce Vendryně schválila žádost o přerozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

21/82/3.8

Rada obce Vendryně schválila směrnici 4/2021 „Ceník za pronájem hrobových míst na veřejných pohřebištích provozovaných obcí Vendryně“ s platností od 01.01.2022, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., O obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Zastupitelstva obce Vendryně ze dne 15.12.2021.

 

Ve Vendryni dne 22. prosince 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Datum vložení: 13. 1. 2022 8:30
Datum poslední aktualizace: 13. 1. 2022 8:35
Autor: Miroslav Slaninák