...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 77 - 3.11.2021

USNESENÍ RO č. 76 - 3.11.2021 1

z jednání Rady Obce Vendryně dne 03. listopadu 2021

USNESENÍ č. 77

z jednání Rady Obce Vendryně dne 03. listopadu 2021

21/77/1

Rada obce Vendryně schválila program 77. schůze Rady obce. 

21/77/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

21/77/3.1

Rada obce Vendryně schválila vyřazení majetku z evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 71 052,80 Kč a z operativní evidence drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 37 925,50 Kč k 5. 11. 2021 a předání tohoto majetku vyřazeného z evidence na místo sběrného dvora v Třinci a na místo zpětného odběru elektrozařízení zřízeného u Staré školy.

21/77/3.2

Rada obce Vendryně schválila Nařízení č. 1/2021 o zimní údržbě a Plán zimní údržby pro sezónu 2021/2022.

21/77/3.3

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace podané správcem majetku, dále vzala na vědomí cenové nabídky firem na provádění zimní údržby pro sezónu 2021/2022 a schválila uzavření smluv s firmami NETIS a.s., Marosz Josef, SMOLO a Koždoň Jan a pověřuje starostu podpisem.

21/77/3.4

Rada obce Vendryně vzala na vědomí žádost paní Renáty Kohutové (Filípkové) o ukončení smlouvy o pronájmu bytu č.p. Vendryně 600/2 k datu 31.10.2021.

21/77/3.5

Rada obce Vendryně schválila žádost o přerozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně č.1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

21/77/3.6

Rada obce Vendryně schválila navýšení provozního příspěvku na rok 2021 Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně č.1. okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, a to o částku 16.940 Kč.

 

21/77/3.7

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. XIV na rok 2021

 

 

Ve Vendryni dne 03. listopadu 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.77/2021

RO_77_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 126,32 kB
Datum vložení: 18. 11. 2021 12:00
Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2021 12:03
Autor: Miroslav Slaninák