...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 74- 22.9.2021

USNESENÍ RO č. 74- 22.9.2021 1

z jednání Rady Obce Vendryně dne 22. září 2021

USNESENÍ č. 74

z jednání Rady Obce Vendryně dne 22. září 2021

21/74/1

Rada obce schválila program 74. schůze Rady obce. 

21/74/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

21/74/3.1

Rada obce Vendryně schválila firmu E+M plus spol. s r.o., Na řečišti 341, 739 25 Sviadnov na opravu zabezpečovacího zařízení OÚ Vendryně-Knihovna-výměna PZTS-DGP EVO 192 ve výši 13 940,00 Kč bez DPH.

21/74/3.2

Rada obce Vendryně neschválila žádost ředitele Senior domy POHODA a.s. Třinec o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,00 Kč na zajištění spolufinancování pobytových sociálních služeb.

21/74/3.3

Rada obce Vendryně vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise konané dne 01.září 2021.

21/74/3.4.1

Rada obce Vendryně schválila výsledky výběrové komise na zakázku malého rozsahu pod označením „Opravy místních komunikací v obci v roce 2021“.

21/74/3.4.2

Rada obce Vendryně schválila uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou Swietelsky stavební s.r.o., Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, a pověřuje starostu jejím podpisem. 

21/74/3.5

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu budovy Požární zbrojnice, s firmou ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4., a pověřuje starostu jejím podpisem.

21/74/3.6

Rada obce Vendryně souhlasila s pořízením profi mlýnku na maso pro Mateřskou školu Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, za pořizovací cenu ve výši dle zápisu.

21/74/3.7

Rada obce Vendryně schválila žádost o prominutí poplatku za pronájem stánku na akci „Běh pro dobrou věc“.

 

 

 

Ve Vendryni dne 22. září 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.74/2021

RO_74_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 373,99 kB
Datum vložení: 11. 10. 2021 11:26
Datum poslední aktualizace: 11. 10. 2021 11:28
Autor: Miroslav Slaninák